h

SP Gouda: nieuw perspectief voor Goudse werkzoekenden nodig.

24 februari 2006

SP Gouda: nieuw perspectief voor Goudse werkzoekenden nodig.

Op 22 februari organiseerde de SP Gouda een drukbezochte debatbijeenkomst over het werkgelegenheidsbeleid in de kaasstad. Jan de Wit, Tweede Kamerlid van de SP, ging tijdens deze avond het debat aan met kandidaten van andere Goudse partijen over de mogelijkheden banen te scheppen voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt.

Debatavond Jan de Wit

Gouda heeft op dit moment rond de 2700 werkzoekenden en ongeveer 1800 mensen met een bijstandsuitkering. De SP vindt deze aantallen veel te hoog. In een stad met een zeer divers samengestelde bevolking is werk het belangrijkste middel om mensen tot elkaar te brengen.. Het huidige gemeentebestuur heeft het de afgelopen vier jaar echter flink laten afweten. Weliswaar werden er het afgelopen jaar minder bijstanduitkeringen verstrekt, maar daar staat tegenover dat het gemeentebestuur mensen die al lange tijd aan de kant staan aan hun lot overlaat.

Tegelijkertijd zien we dat erg veel werk in Gouda blijft liggen. Burgers klagen massaal en terecht over het slechte onderhoud van straten, pleinen en parken, over de verloedering van de stad, tekort aan gelegenheden voor sociale activiteiten en het tekort aan toezicht. Iets klopt er niet met dit plaatje. Mensen worden buitengesloten en staan aan de kant terwijl er eigenlijk juist heel veel werk aan de winkel is. Dat moet écht veranderen.

De SP heeft daarom een aanvalsplan voor meer werkgelegenheid en veiligheid gepresenteerd. Centraal in dit plan staat dat er een eigen gemeentelijk mobiliteitscentrum moet komen. Dit centrum heeft als belangrijkste doel Gouwenaren die een half jaar zonder baan hebben gezeten en die wel kunnen werken (verplicht) aan het werk te helpen.

Aan het debat over de voorstellen van de SP werd deelgenomen door het CDA, Groenlinks, PvdA en de Christenunie.

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier