h

SP en Groen Links in dierenasiel

15 november 2006

SP en Groen Links in dierenasiel

Om de goede score voor diervriendelijk beleid nog eens te benadrukken hebben de SP en Groen Links besloten op 11 november gezamenlijk de handen uit de mouwen te steken voor het dierenasiel.

Verbetering van het lot van veel dieren is een prioriteit. Beide partijen willen de invloed van de bio-industrie terugdringen ten gunste van biologische dierhouderij waarmee de productie van biologische vlees- en zuivelproducten kan worden bevorderd. Stoppen met legbatterijen van kippen die nauwelijks kunnen bewegen en lopen. Stoppen met dierproeven die onnodig veel leed veroorzaken. Onnodig slachten van vee zoals een aantal jaren geleden plaatsvond met de varkenspest dient niet meer voor te komen. Geen dieronvriendelijk gesleep met varkens en koeien in vrachtauto’s door heel Europa.
SP en GroenLinks in dierenasiel
Verstandiger omgaan met dieren, natuur, milieu en leefomgeving is noodzakelijk voor een betere kwaliteit van leven Ook voor dieren is er een wereld te winnen! Redenen te over voor de Goudse afdelingen van Groen Links en SP om zaterdagmiddag 11 november aktief op te treden in en bij Dierentehuis Midden-Holland (Groenhovenweg 501). Hier hebben zij onder andere katten geknuffeld Katje geknuffeld .......en honden uitgelaten. Ferry met hond

De SP en Groen Links voor een dierwaardig beleid!

U bent hier