h

OUDE ZWEMBADEN VERDWIJNEN::

13 februari 2008

OUDE ZWEMBADEN VERDWIJNEN::

Woensdagavond stemde de meerderheid van de Goudse gemeenteraad voor de bouw van één groot nieuw zwembad ter vervanging van de drie bestaande. De SP fractie vond het jammer dat meerdere partijen in de raad de indruk gewekt hebben dat er meer te kiezen viel dan dat er daadwerkelijk was. Officieel waren er zes hoofdvarianten, het college sprak de voorkeur uit voor twee, maar voor de meeste partijen stond die ene optie van één nieuw zwembad eigenlijk als vast. Dit was niet onze keuze.

In de week voorafgaand aan de besluitvormende behandeling van het voorstel had GroenLinks, gesteund door de SP, nog gevraagd om uitgebreide extra informatie met betrekking tot de benodigde kosten om de zwembaden langer in stand te houden om o.a. eventuele regionale ontwikkelingen af te wachten. Deze financiële gegevens zouden de keus van de raad kunnen beïnvloeden. De wethouder wachtte om politiek-strategische redenen hier liever mee tot na de keus van de raad. Daarna zou hij wel met de informatie willen komen over de kosten van het openhouden van de bestaande zwembaden totdat de nieuwe keuze gerealiseerd is.

De SP hecht aan het behoud van voorzieningen in de wijken en zoals ook uit de aangeboden petities van de wijkteams Korte Akkeren en Kort Haarlem blijkt, zijn we niet de enigen. Echter gezien de stijgende onderhoudskosten, de steeds strengere eisen die aan zwembaden gesteld worden, de vraag naar meer zwemwater, en de afgesloten weg om regionale ontwikkelingen af te wachten, moeten we keuzes maken. Het schijnt haalbaarder te zijn om het Spaardersbad op te knappen dan de Trefkuil. Onze voorkeur gaat dan ook uit naar een oplossing met een gemoderniseerd Spaardersbad en een nieuw bad. Je houdt dan één zwembad in het Noorden en één in het Zuiden en goed verspreid over de stad. De
keuze valt dan wel negatief uit voor de Trefkuil en hier moeten we dan ook open in zijn. We hebben gepleit voor een bereikbaarheidsonderzoek onafhankelijk van de gekozen optie en dat op basis van de uitkomsten passende maatregelen genomen moeten worden voor belangrijke doelgroepen, zoals ouderen.

Bewoners in Korte Akkeren en Kort Haarlem constateren een sociale verarming van hun wijk en dan is het stuitend te horen dat een aantal andere partijen ze er op heeft gewezen blij te moeten zijn met wat ze nog wel hebben. Het werpt juist de vraag op welke voorzieningen er minimaal nodig zijn in een buurt of wijk om deze voor de bewoners interessant te houden en om een wijk of buurt te laten leven. We hebben de rest van de raad uitgedaagd om dit debat, zij het een andere keer, als raad met elkaar aan te gaan.

De fracties van de SP, GroenLinks en SGP en PvdA raadslid Frank van de Knaap, die dapper van zijn fractiestandpunt afweek, stemden beargumenteerd tegen.

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier