h

Raad ziet Waddinxveen als kip met de gouden eieren

20 oktober 2009

Raad ziet Waddinxveen als kip met de gouden eieren

De afgelopen weken is de eventuele fusie van Gouda en Waddinxveen een belangrijk gesprekspunt van de gemeenteraad geweest. Hieronder het standpunt van de SP over het voorgenomen samengaan.

De SP sluit fusie noch verdergaande samenwerking op voorhand niet uit, maar...

Het inwonertal van een gemeente zegt niets over de bestuurskracht van een gemeente. Dit is echter waar Gouda de kip met de gouden eieren ziet. Het voortdurende streven naar expansie is opgesloten in het ongebreidelde kapitalisme van het huidige college. Dit maakt de bestuurders momenteel blind voor de keerzijde van schaalvergroting. Bijvoorbeeld de toename van de afstand tussen de burger en het bestuur, vaak gepaard met een verslechtering van de positie van kleinere kernen (Waddinxveen) en het verdwijnen van voorzieningen. Een voorbeeld hiervan zien we bij de nieuwe gemeente Zuidplas, waar de burgers nu vele kilometers naar belangrijke voorzieningen moeten reizen.

Het college spreekt over de wenselijkheid van het versterken van de zuidvleugel van de Zuidplas. Maar wat is eigenlijk de werkelijke wens die hier achter ligt en van wie is deze wens? Alleen van Gouda of ook van de Waddinxveense bevolking.

Er schijnen ook gesprekken te zijn geweest met geselecteerde groepen burgers en bewonersorganisaties. Dit is vreemd. De wet ARHI (algemene regels herindeling) stelt dat het draagvlak onder de inwoners voor de herindeling optimaal moet zijn of worden.
De SP kan zich niet voorstellen dat andere partijen aan de democratische wens van een grote groep burgers van hun eigen stad voorbij willen gaan. Daarom moeten we de inwoners van Gouda en Waddinxveen een echte stem geven.

Ook de een concurrentiestrijd tussen gemeenten op het gebied van opbloeien (leven) of wegkwijnen (dood) geeft het college als reden voor de fusie. Wie wordt er beter van en wie wordt er de dupe van als we in Zuid-Holland onze buurgemeenten verslinden? De burgers???

De SP stelt voor om de bevolking vooraf te peilen.. Hoe staan onze stadsgenoten én de Waddinxveners er eigenlijk tegenover en wat zou het volgens hen op moeten leveren en waar zou het niet ten koste van mogen gaan? Houdt zo snel mogelijk een enquête in beide gemeenten en schuif dat niet een jaar voor je uit. Zo kan je het tenminste nog als input gebruiken voor verdere verkenning anders is het mosterd na de maaltijd. En sluit dit af met een volksraadpleging voorafgaand aan het go – no go besluit van beide gemeenten.

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier