h

Croda veilig?

23 oktober 2012

Croda veilig?

Croda heeft een vergunning aangevraagd voor de opslag van gevaarlijke stoffen. De directie heeft aangegeven dat er een grote nieuwe loods komt, om zo te voorkomen dat er steeds gevaarlijke stoffen over de openbare weg moeten worden vervoerd.

De omwonenden vinden het toch griezelig. De bedrijfsbrandweer moest de bestaande ketels 's zomers bij hoge temperaturen urenlang koelen, dus de bewoners vragen zich af of de nieuwe opslag wel echt veilig wordt. Bovendien zou een bedrijf als Croda in deze tijd nooit meer vergunning krijgen om zich aan de rand van een dichtbevolkte wijk met smalle straatjes te mogen vestigen. Het wijkcomité heeft dan ook als reactie een Zienswijze ingediend waarin o.a. de locatie van de loods ter discussie wordt gesteld.

De SP Gouda heeft na een oproep van een paar leden uit de wijk aan haar milieudeskundige gevraagd om de vergunning te bekijken. Deze deskundige is Wiel Senden, voormalig SP Provinciale Statenlid en lid van het Milieu-Alarmteam. Hij heeft geconcludeerd dat de vergunningaanvraag er prima uitziet t.o.v. de gestelde eisen en het kan niet anders of er zal een vergunning verleend worden. Hij gaf ook aan ,dat als er echt gevaar zou dreigen, de locatie van de loods niet uitmaakt; zeker niet omdat de wind meestal vanuit het zuidwesten komt.

Wat Wiel Senden nog wel benadrukte, is dat de hándhaving van de veiligheidsregels in de gaten gehouden moet worden. Dat is namelijk bij andere bedrijven met een correcte vergunning nog wel eens de oorzaak van ongelukken geweest: dat er niet regelmatig gecontroleerd werd of dat de aanbevelingen niet opgevolgd werden. Reden temeer dus voor het wijkcomité om namens de bewoners jaarlijks bij de directie op bezoek te gaan.

Croda staat goed bekend, maar de grote vraag voor de buurtbewoners blijft of het bedrijf niet de mogelijkheden zou moeten onderzoeken tot verplaatsing naar een terrein met meer ruimte.

 

U bent hier