h

Actie voor betaalbare zwemles groot succes!

5 februari 2014

Actie voor betaalbare zwemles groot succes!

'Mijn zoon moet stoppen na A, meer zit er financieel niet in'. ‘We gaan naar de burgemeester, omdat mijn zwemles niet zo duur mag zijn!’. De reacties van ouders én kinderen op onze actie zijn overduidelijk: zwemles is voor steeds meer mensen te duur.

Wat we ook hoorden: een moeder met vijf jonge kinderen vindt zwemles noodzakelijk, maar ze kan het  gewoon niet betalen. Nu mag de een na de ander, maar dat is eigenlijk te laat. In Haastrecht betaal je ongeveer 125 euro voor het A-diploma. De kinderen gaan daar in de middagpauze samen naar het zwembad, waarom kan dat in Gouda niet?

Kortom, het nieuwe zwembad van Gouda is prachtig en voldoet aan alle eisen, daarover bestaat ook bij SP-Gouda geen enkele twijfel. Maar als de prijzen vervolgens zo hoog worden dat zwemles/zwemveiligheid niet meer voor iedereen bereikbaar is, dan lijkt er toch ergens iets niet helemaal goed te gaan.

Gemiddeld €820
Want het halen van een volwaardig zwemdiploma kost in Gouda inmiddels gemiddeld 820 € per kind. Ouders vertelden ons ook dat een enkele les een paar jaar geleden nog ongveer 5 euro kostte, nu zo'n 9. Een stijging van bijna honderd procent! Tijdens de actie spraken we zelfs ouders die voor één kind al ruim €1200 aan zwemles kwijt zijn.

Ondertussen zien gezinnen de kosten voor zorg, huisvesting en de dagelijkse boodschappen ook fors stijgen. Hierdoor komen zaken als zwemles in de knel, terwijl dit in een waterrijke stad als Gouda (misschien wel de waterrijkste stad van Nederland!?) bepaald geen luxe is!

Noodzaak, geen luxe!
Investeren in zwemles is niet alleen in Gouda hard nodig. De zwemvaardigheid in ons land neemt af. In 2013 vielen er al drie keer zoveel zwemdoden als het jaar daarvoor.

De komende jaren zal dit helaas niet beter worden. Tot deze pijnlijke conclusie komt het Mulier Instituut, dat in augustus vorig jaar ee groot onderzoek naar zwemmen in Nederland publiceerde.

ABC
De meeste kinderen halen nog wel diploma A en B, maar daarna haken de meeste kinderen af. Dit terwijl het Nationaal Platform van Zwembaden vindt dat kinderen pas echt veilig in elk zwembad kunnen zwemmen met een volwaardig ABC-diploma.

Onze sociale alternatieven:

  • De kosten voor zwemles gaan omlaag zodat meer kinderen een volwaardig ABC-diploma halen. 
  • Er wordt bekeken hoe het schoolzwemmen weer ingevoerd kan worden.
  • De gemeente start samen met het onderwijs een campagne om ouders en kinderen te stimuleren een volwaardig ABC-diploma te behalen.

 

 

U bent hier