h

gezamenlijk persbericht: Coalitie onderhandelingen gestrand

12 mei 2014

gezamenlijk persbericht: Coalitie onderhandelingen gestrand

ChristenUnie, CDA, SP, SGP en Gouda’s 50+ partij zijn vandaag onaangenaam verrast door het bericht van fractievoorzitter Johan Weeber van Gouda Positief om te stoppen met de coalitievorming met deze partijen en verder te gaan met D66 en PvdA.

Er is de afgelopen weken in goede onderlinge harmonie hard gewerkt aan het tot stand brengen van een coalitie akkoord, waarbij alle partijen zich in de inhoud goed konden herkennen.

De inzet was om de komende week definitief tot overeenstemming te komen en er was geen enkele indicatie vanuit Gouda Positief dat zij overwogen om zich terug te trekken van de onderhandelingstafel.

De partijen hadden bij de start een intentie verklaring ondertekend waarbij de afspraak is gemaakt om elkaar vooraf te informeren als er andere ontwikkelingen zouden zijn en geen andere initiatieven te ontplooien zolang de coalitie onderhandelingen gaande zijn.

De fractievoorzitter van Gouda Positief, Johan Weeber, heeft ervoor gekozen zich niet te houden aan deze afspraak en is samen met Jan de Laat van zijn partij het gesprek aan gegaan met D66 en PvdA, wat uiteindelijk heeft geresulteerd in een nieuw initiatief.

Als reden voor zijn stap geeft Johan Weeber aan dat het “met zes zeer uiteenlopende partijen niet mogelijk is gebleken om goede en concrete afspraken te maken op inhoud voor de komende vier jaar”.

De andere partijen delen deze opvatting niet, daar inmiddels over bijna alle onderwerpen overeenstemming was en er reeds een gedegen concept coalitie akkoord ligt.

Daarnaast is het ook vervelend voor de vele organisaties en instellingen die zich hebben aangemeld voor de stadsgesprekken op 15 mei. Aan dit mooie initiatief kunnen wij nu niet meer geloofwaardig deelnemen door de keuze van Johan Weeber.

ChristenUnie, Theo Krins

CDA, Huibert van Rossum

SP, Lenny Roelofs

SGP, Arjan Versteeg

Gouda’s 50+ Partij, Ed de Lange

 

U bent hier