h

Reactie SP op de stukgelopen coalitie onderhandelingen

16 mei 2014

Reactie SP op de stukgelopen coalitie onderhandelingen

Vanaf 7 april heeft de SP samen met 5 partijen onderhandeld om tot een coalitie te komen. Samen met Gouda Positief/GBG, CU, CDA, SGP en 50+ verliepen de onderhandelingen in zeer goede sfeer, met respect voor elkaars standpunten. 

Zoals bekend heeft Gouda Positief op 12 mei 's morgens laten weten uit deze onderhandelingen te stappen en met D66 en PvdA verder te gaan praten.

Namens de SP zijn onze fractievoorzitter Lenny Roelofs en burgerraadslid Jeroen Carol-Visser de onderhandelingen ingegaan om te bepalen of er een akkoord mogelijk  was, waarin de Speerpunten van de SP duidelijk naar voren kwamen. Met name het brede sociale domein (incl. armoedebestrijding) en de  sociale volkshuisvesting zijn de speerpunten voor de SP de komende raadsperiode. 

Het verloop van de onderhandelingen verliep in een goede sfeer en ging in een gestaag tempo. Deze week zouden de voor de SP belangrijke punten (financiën en het sociaal domein) besproken worden. Helaas heeft deze bespreking, door de beslissing van GOPO om niet verder te onderhandelen, niet kunnen plaatsvinden, hetgeen de SP zeer betreurt.

Binnen de vernieuwende bestuursstijl die in het akkoord werd besproken pasten de stadsgesprekken op 15 mei en de raadsgesprekken op 14 mei. De SP is groot voorstander van initiatieven die de bewoners meer zeggenschap geven op het lokale bestuur. Deze gesprekken waren, zoals in de uitnodiging naar ruim 160 Goudse organisaties stond, gerelateerd aan het te vormen akkoord.

De 6 partijen wilden input van de Goudse organisaties verwerken in het definitieve akkoord. Er is bij CU, CDA, 50+, SGP en SP geen draagvlak voor brede raadsgesprekken met de  stad, nu het gezamenlijke fundament ontbreekt voor de stadsgesprekken zoals ze bedoeld zijn door de 6 partijen.

We zullen de ontwikkelingen om tot een nieuw college te komen op de voet volgen. Wij hopen op een college dat vernieuwend is, dat daadkrachtig is om de nieuwe  taken vanuit de decentralisaties op te kunnen vangen en dat een breed draagvlak heeft onder de bewoners en organisaties uit onze stad.  

U bent hier