h

Reactie SP op coalitie akkoord Gouda: “Het kan veel socialer”

23 juni 2014

Reactie SP op coalitie akkoord Gouda: “Het kan veel socialer”

Op 17 juni jl. heeft de raad gedebatteerd over het coalitieakkoord. Lenny Roelofs: "De SP is blij met het voornemen van het college om open en toegankelijk te werk te gaan met en voor de stad. Maar het akkoord kan veel socialer". 

Op het gebied van lokale economie en werkgelegenheid gaat er te veel aandacht uit naar de grotere bedrijven en is er echt te weinig aandacht voor ZZP-ers en MKB.

De SP vindt dat het college juist in deze economisch zware tijd moet investeren in onderwijs. Het getuigt van te weinig ambitie dat het enige concrete beleidsdoel op dit gebied is om  inzicht te bieden in aanbod en kwaliteit. Ook wil de SP voldoende gymlessen op school en moet het schoolzwemmen terugkomen.

De noodzaak van een vangnet voor zorg en hulp is gelukkig benoemd in het akkoord. De SP staat voor een zorgzame stad.  Bewoners vinden goede zorg van groot belang. Het volstaat dan ook niet om bij voorbaat uit te sluiten dat de gemeente zelf niet gaat bijdragen, als het geld dat vanuit de overheid voor de zorg naar de gemeente komt niet voldoende is.

Het is positief dat er niet op het armoedebeleid wordt bezuinigd. De SP wil concrete voorstellen om het armoedebeleid te verbeteren en zal zich hier voor inzetten. 

De SP vindt de wijkteams en de wijkaanpak een belangrijk middel om bewoners actief bij hun buurt te betrekken en de leefbaarheid en veiligheid van buurten te verbeteren. Talloze bewoners zetten zich vrijwillig in voor hun wijk in de wijkteams.  Het is onverstandig om deze duurzame sociale infrastructuur in de wijken op de helling te zetten op basis van een korte termijn bezuinigingsagenda.

De SP is ongerust over de visie van het college dat bij Promen de zelfvoorzienendheid vergroot moet worden. Promen is een vangnet, de werknemer moet centraal blijven staan bij Promen. Promen hoort geen zelfvoorzienend bedrijf te zijn maar een voorziening voor beschut werken voor bewoners die dat echt nodig hebben om deel te kunnen nemen aan de Goudse samenleving.

De SP wil dat er per direct een woonvisie moet komen en niet pas in 2015. Er is een groot probleem voor mensen om betaalbare (huur)woningen te vinden. Dat moet veel sneller worden aangepakt.

We zullen de verschillende raadsvoorstellen toetsen aan ons beleid/onze visie en kijken of we ermee akkoord kunnen gaan of niet.

De SP wenst het huidig college veel succes met de uitvoering van haar beleid in deze zware tijden, en zal opbouwend kritisch in de raad haar werk voortzetten.

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier