h

Net als CU: voor SP is en was Koopzondag geen breekpunt

14 augustus 2014

Net als CU: voor SP is en was Koopzondag geen breekpunt

Afgelopen week heeft Theo Krins, fractie voorzitter van Christenunie op zijn blog een correctie gedaan over de uitspraken in het AD van 19 juli jl. 

SP Gouda deelt deze correctie, met name over hetgeen wat was bereikt in de tweede ronde coalitie onderhandelingen. 

Bij de tweede coalitie poging (Gouda Positief, ChristenUnie, CDA, SP, SGP en Gouda’s 50+ Partij) is het onderwerp koopzondagen direct op de agenda gezet en spraken we af dat we hier snel uit wilden zijn om niet gedurende de onderhandelingen hier steeds mee geconfronteerd te worden.
 
Een kleine groep heeft dit onderwerp voorbereid en er ontstond er een bijzonder compromis waar alle partijen zich in konden vinden.
 
Omdat de initiatiefnemers van de 2e coalitiepoging het van belang vinden (voor een goede beeldvorming) dat helder wordt welk standpunt toen is in genomen, brengen we het stuk naar buiten waarin het compromis wordt verwoord:

Rechtszaak

 
Mocht gedurende de college periode op basis van een uitspraak van de rechtbank blijken dat de huidige verordening niet voldoet omdat er sprake is van ongelijkheid, zal dit aanleiding zijn om met de coalitie partijen de huidige regeling aan te passen en uit te gaan van de beperkte regeling (15 + 6 koopzondagen) voor alle winkels in Gouda. In het geval de rechter anders oordeelt, zal de huidige regeling koopzondagen worden gecontinueerd, dus geen uitbreiding van het aantal koopzondagen (in een categorie).
 
Coalitie akkoord
 
De uitersten gaan elkaar over dit onderwerp niet vinden daarom moeten we streven naar een compromis.
 
Daarbij zijn een aantal zaken van belang:
 
 geen enkele partij die nu onderhandelt heeft het onderwerp “koopzondag” als breekpunt genoemd
- de huidige regeling is pas enkele maanden van kracht en er moeten wel heel zware argumenten zijn om die regeling nu weer ter discussie te gaan stellen. We moeten ons daarbij ook hoeden voor “symbool politiek”.
- het is belangrijk dat we de komende 4 jaar dit onderwerp niet op verschillende momenten weer op de agenda gaan krijgen, omdat dit spanning in de coalitie kan opleveren.
- Een evaluatie is niet noodzakelijk, dus we kunnen een afspraak maken voor de hele collegeperiode. Hoewel Gouda Positief / GBG een evaluatie wel wenselijk vindt, beseft deze partij dat een evaluatie ook weer de discussie zal doen oplaaien. Daarom zou een onafhankelijke uitspraak van een rechter over dit onderwerp een alternatief kunnen zijn voor een evaluatie.
 
Op basis van deze overwegingen stellen we de volgende tekst voor:
 
“Gedurende de college periode 2014-2018 blijft de huidige regeling voor koopzondagen gehandhaafd.”

 

Daarbij zullen de christelijke partijen een algemene zin laten opnemen dat bij voorkeur er geen koopzondagen in Gouda zijn, maar dat een in 2013 democratisch genomen besluit zal worden geëerbiedigd.
 
Het compromis betekent concreet dat de coalitie partijen gedurende deze college periode geen initiatieven vanuit de raad om te komen tot uitbreiding van het aantal koopzondagen zullen ondersteunen. Ook initiatieven om tot een minder aantal koopzondagen te komen zullen niet worden ingediend dan wel gesteund.
 
 
Lees het volledige blog van Theo Krins hier 

 

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier