h

"Laat de zorgverlener bepalen welke zorg op maat geboden moet worden”

26 oktober 2014

"Laat de zorgverlener bepalen welke zorg op maat geboden moet worden”

Op 27 oktober 19:45 wordt door SP Gouda het rapport met resultaten van het meldpunt klachten voor de zorg aangeboden aan Wethouder Werger, in de hal van het Huis van de Stad in Gouda. 

De SP Gouda heeft in augustus en september een klachten meldpunt voor de zorg opengesteld. 33 cliënten, medewerkers en mantelzorgers hebben het meldpunt van de SP Gouda benaderd. Veel van de klachten betreffen de huishoudelijke hulp waar dit jaar al fors in wordt  gesneden. Op 27 oktober worden de klachten en aanbevelingen aangeboden aan zorg-wethouder Werger om 19:45.

 

Resultaten van het meldpunt

Er is bij de cliënten en de zorgverleners  veel onbegrip en onrust over de kortingen in de uren van huishoudelijke hulp die op dit moment plaats vinden. Cliënten worden door de gemeente gebeld met de mededeling dat de huishoudelijke hulp al in 2014 wordt verminderd vanwege bezuinigingen. De SP vindt deze gang van zaken onzorgvuldig omdat er met deze telefonische herindicaties geen zicht is op (verslechtering van) de gezondheidssituatie van de cliënten. Zeker niet bij ouderen die niet snel klagen. De SP maakt zich daarom grote zorgen  over mensen die het thuis niet meer redden.

Thuiszorg werkers verkeren in grote onzekerheid  over het behoud van hun werk. Zij staan soms voor de keuze; loon inleveren of ontslag. Zij zien ook dat de naasten van cliënten waarvan wordt verwacht dat zij zorgtaken overnemen, nu al vaak overbelast zijn.  Met als gevolg dat hulpen in eigen tijd bijspringen bij cliënten die zij soms al jaren kennen.

Zorgverleners zelf laten indiceren

De SP heeft  alle klachten kort beschreven en geanalyseerd.  Dit heeft geleid tot een aantal aanbevelingen voor de wethouder. Een van de belangrijkste aanbevelingen  betreft de huidige manier van indiceren. Fractievoorzitter Lenny Roelofs: “Er wordt nu te weinig naar de situatie van mensen gekeken maar vooral naar het geld en de regels. Dat is een recept voor ongelukken in de thuissituatie en hogere kosten verderop in de zorgketen.” De SP wil dat er afgestapt wordt van de huidige manier van indiceren. In plaats daarvan zouden zorgverleners  gemandateerd kunnen worden om huishoudelijke hulp , zorg en ondersteuning te indiceren. Zorgverleners hebben verstand van het werk en hebben beter zicht op de lichamelijke mogelijkheden en omstandigheden van de mensen. Zij kunnen dus beter beoordelen  welke hulp er mogelijk is vanuit de familie en wat voor zorg of hulp er nodig is. Zo wordt daadwerkelijk "zorg op maat"geleverd.  Dat is menswaardig en ook nog eens  verstandig vanuit financieel oogpunt. 

 

U bent hier