h

SP Gouda rouwt om bezuinigingsbeleid sociaal domein

5 november 2014

SP Gouda rouwt om bezuinigingsbeleid sociaal domein

Woensdag 5 november besluit de gemeenteraad in Gouda over de integrale beleidsnota "Sociaal domein". De nota is de basis voor de invoering van de drie decentralisaties in Gouda; de Jeugdwet, de WMO 2015 en de Participatie wet.  De SP Gouda stemt tegen deze bezuinigingsnota.

Stemverklaring fractie voorzitter Lenny Roelofs bij beleidsnota Sociaal Domein

Zoals ik al gezegd heb op 29 oktober, is er – ondanks de vele moties en amendementen die ingediend zijn – onvoldoende steun bij de SP voor dit beleidskader voor de komende jaren.

Mensen verliezen hun thuiszorg, kinderen verliezen mogelijk hun noodzakelijke jeugdhulp, verzorgingshuizen sluiten, voorzieningen in de buurten verdwijnen, vele zorgmedewerkers verliezen hun baan en PGB-ers weten nog niet waar ze aan toe zijn.

Er is een kloof tussen mensen met veel geld en mensen met schulden. Een kloof tussen gezonde en zieke mensen. Een kloof tussen mensen met en zonder werk. De tweedeling groeit. De zorg wordt voor ons gevoel ten grave gedragen.

De SP stemt daarom tegen de beleidsnota, omdat dit kader de genoemde kloof niet dicht.

U bent hier