h

Positie wijkteams versterkt

26 december 2014

Positie wijkteams versterkt

Een grote meerderheid van de gemeenteraad heeft op 17 december een belangrijke wijziging voor de wijkaanpak ondersteund. De wijziging, op initiatief van de SP en ondersteunt door GBG en de VVD, betekent een versterking van de positie van de wijkteams in de komende jaren.

De wijkteams behouden hun formele adviesrecht  t/m 2018, waardoor hun positie als gesprekspartner voor de gemeente op het gebied van de wijkaanpak beter geborgd is. 2015 wordt een overgangsjaar met maatwerkafspraken en budgetten per wijkteam. Het concept van innovatief burgerschap wordt nader uitgewerkt in 2015 en het resterende geld in 2015 blijft beschikbaar voor de wijkaanpak.

In juli leidden de voorgenomen besluiten van het stadsbestuur om de wijkteams niet meer te ondersteunen tot grote commotie. Er werd toen helaas door een meerderheid van de raad besloten de subsidies aan de wijkteams stop te zetten. De SP heeft zich van meet af aan hevig verzet tegen het stopzetten van de huidige wijkaanpak met een belangrijke rol voor de wijkteams. De wijkteams zijn een vertrouwd gezicht in de wijken. Ze werken al jarenlang samen met betrokken wijkbewoners aan wijken waar mensen het goed hebben met elkaar. Natuurlijk met wisselend succes, maar de aanpak staat als een huis.

U bent hier