h

CDA en SP willen duidelijkheid over gevolgen bezuinigingen huishoudelijke hulp

11 januari 2015

CDA en SP willen duidelijkheid over gevolgen bezuinigingen huishoudelijke hulp

De fracties van CDA en SP hebben schriftelijke vragen gesteld over de gevolgen van de bezuinigingen op de huishoudelijke hulp voor bewoners in Gouda. Onlangs heeft de rechter bepaald dat een hoogbejaard echtpaar uit het Friese Dantumadiel recht blijft houden op de huishoudelijke hulp, ondanks de algemene bezuinigingsmaatregel van de gemeente aldaar.

 

Versobering van huishoudelijke hulp

De fracties willen van het college weten wat de gevolgen zijn van de uitspraak van de rechter over de huishoudelijke hulp. Tevens wensen de fracties een inventarisatie van de bezwaren die bewoners in Gouda hebben gemaakt vanwege de vermindering van de uren huishoudelijke hulp. Ook willen de fracties weten wat de ervaringen zijn met de “keukentafelgesprekken” die gevoerd dienen te worden met alle bewoners die geconfronteerd worden met veranderingen in de (huishoudelijke) hulp.

 

Toelage van het rijk

Gemeenten kunnen bij het rijk een extra toelage aanvragen die gebruikt kan worden om de werkgelegenheid van huishoudelijke hulp beter te beschermen. Het CDA en de SP vinden het van groot belang dat de gemeente van deze toelage gebruik maakt.

 

Overname cliënten door Vierstroom

Vierstroom heeft de cliënten huishoudelijke hulp overgenomen van Zorgpartners. Het is onduidelijk wat de gevolgen zijn van deze overname voor cliënten en medewerkers.  De fracties vinden het van belang dat de cliënten hun vaste hulp blijven houden en dat de overname geen banen van huishoudelijke hulpen gaat kosten.

 

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier