h

De (thuis)zorg: kostenpost of verstandige investering?

14 januari 2015

De (thuis)zorg: kostenpost of verstandige investering?

We worden in Nederland en dus ook in onze regio zenuwachtig. Op 1 januari 2015 is de nieuwe wet- en regelgeving rond zorg en ondersteuning ingegaan. Hoe gaat dit uitpakken? Om me heen zie ik onduidelijkheid, onzekerheid en onrust.

“Als ouderen en mensen met beperkingen niet meer in een verzorgingshuis of een instelling mogen wonen en zorg thuis voor een groot deel geschrapt wordt, dan vraag je om problemen” aldus Tjitske Siderius, SP woordvoerster Zorg in de Tweede Kamer. Gaat het allemaal wel goed straks achter de voordeur? En aan de "keukentafel"?

Met dit wellicht sombere toekomstbeeld heeft de SP Gouda in augustus en september 2014 onderzocht hoe de ontwikkelingen die op 1 januari 2015 een feit zijn, ervaren worden door betrokkenen. Door ouderen en zieken, hun naasten en ook de zorgverleners. Veel gehoorde klacht van de zorgontvangers is de enorme bezuiniging op de huishoudelijke hulp (thuiszorg). De vrees bestaat bij veel ouderen dat men vervuilt en vereenzaamt. Cliënten gaan in hun gezondheid achteruit, doordat er niet voldoende hulp is. En wat gebeurt er met die mensen die geen of onvoldoende beroep kunnen doen op mantelzorgers?

Al in 2014 is telefonisch aan veel zorgontvangers door de gemeenteambtenaar medegedeeld dat de uren huishoudelijke hulp gehalveerd werden. Dit zonder het "keukentafelgesprek"; dit zonder een onderzoek naar de persoonlijke en medische omstandigheden van de mensen. Dit wekt alles behalve vertrouwen!

Bij de zorgverleners bestaat vooral veel onduidelijkheid over het baanbehoud. Ontslagen dreigen,bijvoorbeeld bij de Vierstroom. Zorgpartners heeft haar contract niet waargemaakt, het contract met de gemeente Gouda is overgenomen door de Vierstroom. De grote vraag is dus of de cliënten van Zorgpartners in het nieuwe jaar nog wel dezelfde hulp behouden. En of er nog meer ontslagen gaan vallen. Daarnaast wordt door de gemeenteambtenaar aan iedereen om een mening gevraagd over de cliënt, behalve aan de zorgverlener. En laat die nou net degene zijn die het meest oog heeft voor de situatie van de cliënt!

Zorgverleners hebben bovendien gemeld dat de gemeente zich in sommige gevallen teveel met de uitvoering bemoeit. Mensen moeten maar kreukvrije lakens nemen want dat scheelt strijken. Mensen moeten minder sierspulletjes in huis hebben want dat scheelt stofwerk. Dan moet de gemeente het niet raar vinden dat cliënten zich geschoffeerd en gekleineerd voelen. Hoezo eigen regie?

De SP is van één ding overtuigd: de zorg is geen kostenpost, maar een verstandige investering in de gezondheid en maatschappelijke deelname van mensen met een ziekte of beperking. Dus geen bezuiniging op de (thuis)zorg.

De SP afdelingen in de regio Zuid Holland Noord gaan per 19 januari 2015 een meldpunt Zorg starten, waarbij alle burgers uit de regio (Leiden, Voorschoten, Alphen aan den Rijn en Gouda) klachten kunnen melden over bijvoorbeeld de zorg/Wmo. Ik ben zeer benieuwd naar de resultaten! Eigenlijk verwacht ik ongeveer dezelfde uitkomsten als van het meldpunt Zorg in Gouda. Maar ik laat me graag verrassen, met name in positieve zin!

Lenny Roelofs, SP Gouda 

U bent hier