h

Overhead buitengewone opsporingsambtenaren in Gouda extreem hoog

7 januari 2015

Overhead buitengewone opsporingsambtenaren in Gouda extreem hoog

De SP fractie in Gouda heeft aan het licht gebracht dat de overheadkosten voor buitengewone opsporingsambtenaren in Gouda 43% bedragen. Deze overheadskosten zijn, in vergelijking met andere gemeenten in Nederland, bijzonder hoog.

In Gouda heeft de SP in het najaar van 2014 onderzoek gedaan naar deze kosten. In Gouda kost een bijzondere opsporingsambtenaar 98.726 euro per jaar, waarvan 43% bestaat uit overhead. Overhead is dat deel van de kosten dat besteed wordt aan de eigen organisatie en niet ten goede komt aan de directe uitvoering van taken. Een overhead van 43% is te hoog, bij gemeenten in Nederland is vaak sprake van een overhead van 25 a 30%. 

De SP pleit voor minder management en meer handen op de werkvloer. Niet alleen in de zorg, maar bij alle gemeentelijke diensten. De SP benadrukt dat de buitengewone opsporingsambtenaren prima werk doen. Alleen op het gebied van parkeerhandhaving kan het beter, daar worden ze te weinig op ingezet. Buitengewone opsporingsambtenaren is een functionaris die bevoegd is tot de opsporing van een beperkt aantal strafbare feiten zoals parkeercontroleurs, milieuambtenaren en sociaal rechercheurs.

Minder dan de helft van de Goudse buitengewone opsporingsambtenaren worden op straat ingezet. Met minder managers en meer mensen op straat (binnen gelijkblijvend budget) kan bijvoorbeeld aan de parkeerhandhaving meer gezicht gegeven worden. 

In Alphen aan den Rijn gaat de SP fractie nu ook nader onderzoek doen.

De landelijke SP heeft er ook onderzoek naar gedaan in verschillende gemeenten. De landelijke onderzoeksresultaten zijn binnenkort bekend.

De Goudse SP zal de overheadkosten blijven volgen en het college verzoeken deze kosten omlaag te brengen.

Reactie toevoegen

U bent hier