h

Artikel 1 van onze grondwet heeft een prominente plek in het Huis van de Stad

24 maart 2017

Artikel 1 van onze grondwet heeft een prominente plek in het Huis van de Stad

Foto: Gouds Dagblad / Gouds Dagblad

Artikel 1 van onze grondwet heeft nu, op initiatief van de SP Gouda, een prominente plek in het Huis van de Stad. Een motie waarin de SP vroeg om dit belangrijke artikel uit onze grondwet een prominente plaats te geven in het Huis van de Stad kreeg onlangs steun van een meerderheid van de Goudse gemeenteraad. De tekst werd woensdagavond 22 maart onthuld op de begane grond in de publiekshal voor de receptiebalie van het Huis van de Stad. Door burgemeester Milo Schoenmaker en Lenny Roelofs van de SP.

Artikel 1 van de Grondwet gaat over gelijke behandeling en over het verbod op discriminatie. “Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”.

Het gelijkheidsprincipe houdt in dat mensen in gelijke gevallen, gelijk behandeld dienen te worden. Het artikel doelt erop dat we iemand anders niet mogen buitensluiten of benadelen vanwege persoonseigenschappen die er niet toe doen. Het gaat hierbij om kenmerken die onveranderbaar zijn, zoals iemands ras of geslacht. Ook gaat het om kenmerken die eigen zijn aan een persoon, zoals iemands politieke gezindheid of geloofsovertuiging. We mogen elkaar niet anders behandelen louter en alleen op basis van dergelijke groepskenmerken. Fractie voorzitter van de SP Lenny Roelofs ziet dat de samenleving verhardt en mensen meer tegenover elkaar komen te staan. “We moeten er juist nu voor zorgen dat mensen het eerste artikel uit onze grondwet vaker tegenkomen. Door artikel 1 van onze grondwet zichtbaar te maken in ons Huis van de Stad maken we duidelijk dat we als gemeenschap het gelijkheidsbeginsel van wezenlijk belang vinden en discriminatie niet tolereren in Gouda”.

U bent hier