h

Laat het groene hart niet barsten!!! SP Gouda in verzet tegen gaswinning plannen in Groene Hart

5 mei 2017

Laat het groene hart niet barsten!!! SP Gouda in verzet tegen gaswinning plannen in Groene Hart

Foto: SP

Op 13 mei zal SP Gouda tussen 11 uur en 15 uur in de binnenstad handtekeningen verzamelen tegen de voorgenomen gaswinning in het Papekopveld, gelegen in Woerden op 9 kilometer afstand van Gouda. De Partij voor de Dieren Gouda steunt onze actie en zal zaterdag 13 mei helpen. Hiermee laten deze partijen zien dat zij de wrede plannen voor uitbuiting van de kleine fossiele brandstof velden in het Groene Hart een slechte ontwikkeling vinden. De handtekeningen worden tezamen met protestbrieven verstuurd naar de Tweede Kamer en Vermilion Energy.

De SP Gouda sluit zich hiermee aan bij de het door SP Woerden eerder dit jaar gelanceerde initiatief “Laat het groene hart niet barsten”. Dit initiatief heeft als doel olie- en gaswinning tegen te gaan in het Groene Hart. Het initiatief wordt gesteund door Urgenda en door alle politieke partijen in Woerden.

Aanleiding voor het initiatief “Laat het Groene Hart niet barsten” is het voornemen van het Canadese bedrijf Vermilion Energy, met steun van demissionair minister Kamp om o.a. ten westen van Woerden gas te winnen vanuit het ondiepe Papekopveld. De winsten gaan voor een groot deel naar Canada, en de bewoners van het Groene Hart zitten met de grote lasten, te weten verhoogt risico op aardbevingen en bodemverontreiniging, versnelde bodemdaling en verkeersoverlast.

De gemeente Woerden, Bodegraven-Reeuwijk, Oudewater en Krimpenerwaard hebben zich al stellig uitgesproken tegen de plannen, net als de betrokken provincies en waterschappen, en niet te vergeten bewoners. Tenslotte zijn nieuwe gaswinning en boringen in de hedendaagse tijd van transitie naar duurzame energie opwekking een grote stap in de verkeerde richting. Omdat niet kan worden uitgesloten dat Gouda geen last zal hebben van de negatieve gevolgen van gaswinning, vinden wij dat ook de Gouwenaren van de plannen van Vermilion en Dem. Minister Kamp op de hoogte moeten zijn en de kans moeten krijgen om in verzet te komen.

Wil je de actie online steunen? Teken dan de petitie "laat het groene hart niet barsten"

Reactie toevoegen

U bent hier