h

SP teleurgesteld; geen debat over inzet geld voor (jeugd)zorg en bijstand in Gouda.

29 januari 2018

SP teleurgesteld; geen debat over inzet geld voor (jeugd)zorg en bijstand in Gouda.

Foto: SP

De SP vraagt al 3 jaar lang om een debat in de gemeenteraad over een financieel zeer belangrijke onderwerp “ontschotting in het sociaal domein”. Ontschotting van het budget in het sociaal domein betekent dat geld voor de jeugdhulp gebruikt zou kunnen worden om bijvoorbeeld tekorten in de bijstand op te lossen en andersom. Risico is dat kwetsbare groepen het gelag betalen voor ontstane tekorten.

Eind 2017 is dat debat eindelijk toegezegd door wethouder Dijkstra. Nu blijkt op het allerlaatste moment dat de meerderheid van de raad geen debat wenst maar een “werkbijeenkomst om bij te praten met de raadsleden”. Een volstrekt ander karakter dan waar de SP al tijden om vraagt. “Ik ben teleurgesteld in het college en mijn mederaadsleden”, zegt Lenny Roelofs. “Ik vraag al jaren om een scherp inhoudelijk debat en krijg nu een vage praatsessie voorgeschoteld”

SP wil echt debat

De SP roept al langer om een echt debat, het is een belangrijk politiek onderwerp waar de politieke partijen in Gouda kleur moeten bekennen en richting moeten geven aan hoe zorgvuldig om te gaan met de budgetten en de kosten. Belangrijke vragen voor de SP zijn: Welke stellingname heeft de politiek in Gouda over hoe het budget in het sociaal domein zorgvuldig besteed wordt. Hoe zorgen we ervoor dat geld voor de jeugdhulp, de WMO en de Participatie-wet niet zomaar gebruikt kan worden om een tekort in een ander budget van de gemeente op te lossen. De SP is helder, geld voor de (jeugd)zorg moet naar de zorg.

Schaf eigen bijdrage zorg af

Het hoeft allemaal niet nog een keer uitgelegd te worden in een praatsessie. “Ik ben tegen ontschotting, zeker op dit moment”, zegt Lenny Roelofs. “Geld voor de zorg moet naar de zorg. We ontvingen in 2016 bijna 1,4 miljoen aan eigen bijdrage WMO in Gouda. Wij willen de eigen bijdrage in de Wmo afschaffen, want ziek, oud of kwetsbaar zijn is geen keuze. Mensen vragen te laat om hulp omdat ze opzien tegen de kosten, en dat is fout vind ik”.

Creatief nadenken over optimaal gebruik van beschikbare budgetten

Bovendien kan er nu geen gesprek plaatsvinden over andere manieren van de schotten wegnemen, zoals omschotting wat nu ook al bij de aanpak voor verwarde personen gebeurt. “Dat is een creatieve manier van anders met je middelen in het sociaal domein omgaan. Daar had ik het graag over willen hebben, maar dat zit er dus niet in” besluit Roelofs teleurgesteld haar verhaal.

Reactie toevoegen

U bent hier