h

SP enquete Roze Zaterdag: veel discriminatie en geweld tegen LHBTI'ers

25 juni 2018

SP enquete Roze Zaterdag: veel discriminatie en geweld tegen LHBTI'ers

Foto: SP

Op 23 juni jl. was het Roze zaterdag in Gouda, en als SP deelden we mee in de vreuge van diversiteit. We stonden op de informatie markt met lekkers en gezonde snacks, informatie flyers en een enquête over discriminatie en geweld tegen LHBTI'ers.

Natuurlijk liepen we mee in de pride om onze solidariteit te betuigen met de LHBTI'ers. Want helaas, zo bleek ook uit onze enquête, ervaart deze groep nog steeds veel discriminatie en geweld.

Er werden 137 formulieren ingevuld en hieruit kwam het volgende naar voren: 58% van de ondervraagden heeft wel eens te maken gehad met discriminatie als gevolg van zijn/haar seksuele geaardheid. Maar liefst 31% heeft ook nog eens te maken gehad met geweld.

Gelukkig weet men tegenwoordig wel beter dat er een klacht ingediend kan worden, 75%, maar velen daarvan weten niet van het bestaan af van discriminatie meldpunten, vaak werd enkel de politie genoemd.

Een overweldigende 89%  gaf aan behoefte te hebben aan een veilige plek om samen te zijn en die bestaat dus niet in Gouda. Het gevolg is dat men ekaar ontmoet op onveilige plekken en/of naar omliggende gemeentes uit moet wijken. Zeker voor jongeren, zonder eigen vervoer en zonder nacht ov-net naar onze stad, een groot probleem.

De volledige uitkomsten van deze enquête zullen worden gedeeld met Roze in Blauw. Daarnaast gaan we contact opnemen met de LHBTI gemeenschap in Gouda om dit nader te onderzoeken en zal onze gemeente fractie bekijken wat we met deze informatie in de Raad kunnen doen.

U bent hier