h

Huurdersorganisaties, de Woonbond en de SP willen onafhankelijk steunpunt voor onderhoudsklachten

21 augustus 2018

Huurdersorganisaties, de Woonbond en de SP willen onafhankelijk steunpunt voor onderhoudsklachten

Foto: SP

De huurdersorganisaties BeWoGo (Mozaïek Wonen) en HRHM (Woonpartners Midden-Holland), de Woonbond ,  een aantal Goudse huurders en de SP Gouda slaan de handen ineen om een steunpunt voor huurders met (ernstige) onderhoudsklachten van de grond te krijgen. Dit voornemen spraken de partijen onlangs uit op een bijeenkomst georganiseerd door de SP Gouda.

In verschillende wijken in Gouda hebben huurders te kampen met achterstallig onderhoud. De klachten concentreren zich met name rond ernstige schimmel in badkamer, slaapkamer, keuken en op zolder. Veelvuldig gaat het ook om tocht, lekkages, rotte daken en daken met gaten, niet geïsoleerde woningen die moeilijk te verwarmen zijn, scheuren in de muren, rommelig en verkeerd aangelegde cv installaties. Van schimmel is bekend dat het schadelijke gevolgen heeft voor de gezondheid.

Ondanks collectieve en individuele pogingen van vele bewoners over een periode van jaren is het pas dit jaar gelukt om de betreffende corporatie (Mozaïek Wonen) te bewegen tot structurele oplossingen/renovatie. Onderzoek en het organiseren van bewonersavonden door de SP, een hechte groep vasthoudende bewoners die het niet langer pikte, de steun van de huurdersorganisaties en advocaat Michaël Glas, onderzoek door de woonbond betaald door de huurdersvereniging en publicaties in de pers zorgden er uiteindelijk voor dat de problemen van de bewoners serieus worden aangepakt. Dit met een slag om de arm want de werkzaamheden zijn nog niet gestart.

Voor de huurders en voor de samenleving als geheel is het zaak dat we samenwerken om te voorkomen dat huurders jarenlang tegen wil en dank in slecht onderhouden woningen met vaak ongezonde schimmelvorming wonen. Dat is ten eerste belangrijk vanwege gezondheidsproblemen van huurders die veroorzaakt worden door achterstallig onderhoud. Daarnaast kampen deze huurders regelmatig met zeer hoge energie kosten. Door de maatschappij wordt er ook een prijs betaald in de vorm van verhoogde ziektekosten.

BeWoGo, HRHM, de Woonbond, SP Gouda én de betrokken huurders zijn ervan overtuigd dat voorkomen beter is dan genezen. Een Steunpunt Onderhoudsklachten Huurwoningen geeft onafhankelijk advies aan alle huurders. Het Steunpunt maakt vroeg-signalering mogelijk, voorkomt escalatie en oplopende kosten, en geeft huurders onafhankelijk advies over hun rechten en plichten.

De komende periode zullen de partijen zich inzetten om samen met een brede groep belanghebbenden de plannen voor een Gouds Steunpunt Huurwoningen Onderhoud verder uit te werken

U bent hier