h

Geen containeroverslag op het Sluiseiland

20 december 2018

Geen containeroverslag op het Sluiseiland

Foto: Jeroen van Walstijn

Recent is een onderzoeksrapport van Panteia verschenen over een mogelijke containeroverslag in Gouda. Conclusie is dat Sluiseiland geen goede locatie is. De Goudse Poort heeft de voorkeur.

In Het AD van 19 december wordt door een aantal woorvoerders toch Sluiseiland als mogelijkheid opengehouden. Dat is vreemd omdat er expliciet beschreven staat dat de geluidsoverlast voor de bewoners in Korte Akkeren en het Weidebloemkwartier te hoog is.

Eerder is voor het Sluiseiland juist gekozen voor groen en recreatie. Dat is niet vreemd want de wijk heeft al genoeg industriële activiteiten. Wij blijven ons,  samen met bewoners inzetten voor het Sluiseiland. Zo nodig gaan we verdere acties voeren om het Sluiseiland groen te houden. 

Daarnaast vragen we ons af hoe het College van B&W omgaat met de nodige subsidie om het mogelijk te maken. Het rapport spreekt van een terugverdientijd van de private investering van maar liefst 22 jaar. Dit zou met flinke subsidie van totaal 5,2 miljoen euro, in geval van de Goudse Poort, kunnen worden teruggebracht worden naar 12 jaar. Een deel hiervan zou via de EU verkregen kunnen worden.

De SP heeft, samen met de PvdA, daarom de volgende vragen aan het College gesteld:
1. Hoe beoordeelt het college het rapport van onderzoeksbureau Panteia?
2. Bent u het met ons eens dat ook het belang van omwonenden en de extra verkeersdruk mee moet wegen bij het aanwijzen van een geschikte locatie?
3. Bent u het met ons eens dat het Sluiseiland geen geschikte locatie is gezien de extra overlast die gaat ontstaan voor de wijk Korte Akkeren en dat dit niet ten goede komt aan het recreatieve deel van deze omgeving. Zo nee, graag een toelichting?
4. Is het college bereid om niet alleen naar het ondernemersbelang te kijken, maar dit te wegen in de context van wijkoverlast, verkeersdrukte, veiligheid voor fietsers en weggebruikers en de doorstroom in onze compacte stad en dus ook rekening te houden met andere belangen zoals die van bewoners ? En hoe staat het met de belofte ‘geen c.overslagpunt op het Sluiseiland’ richting bewoners gedaan in 2011?
5. Hoe beoordeelt het college de geschiktheid van andere locaties zoals deze zijn genoemd in het rapport en zijn er nog andere plekken denkbaar?
6. Wat gaat het college doen met dit rapport aangezien er ook wordt gesproken over een 2,5 miljoen subsidie die van de Europa en de Provincie zou moeten komen?
7. Hoe gaat u de raad meenemen in eventuele vervolgstappen n.a.v. dit rapport gezien het standpunt van GoudaOnderneemt om samen met u tot een geschikte locatie te komen?

Reactie toevoegen

U bent hier