h

Niet weer bezuinigen!

14 november 2020

Niet weer bezuinigen!

Foto: SP

"Niet weer bezuinigen op zorg en ondersteuning", dat was de inzet van de SP in het gemeenteraad-debat deze week, over de inkomsten en uitgaven van de stad.

Onze fractievoorzitter Lenny Roelofs legt uit wat de SP wil

"Op 11 nov 2020 heeft de raad de begroting 2021 behandeld. Een begroting waarin bezuinigingen staan, om de tekorten op de WMO (thuiszorg) en jeugdzorg te dekken. Een andere raadsvergadering dan normaal, door de coronamaatregelen. Geen pers en geen publiek aanwezig. Geen reactie van de wethouders op onze betogen. Hopelijk volgend jaar weer een beetje zoals het vroeger ging.

De SP Gouda heeft tegen de begroting gestemd. De SP zal nooit voor bezuinigingen in het Sociaal Domein stemmen. De SP zegt: juist NU moet je investeren in je stad! Wat mij betreft gaan we niet overhaast de coronagevolgen afbetalen of bezuinigen. En ook niet de lasten van onze inwoners verhogen. Je moet juist investeren in onze publieke en collectieve voorzieningen als wegen, openbaar vervoer en uitkeringen. We moeten niet bang zijn om nu een begrotingstekort te laten zien.

De SP heeft allerlei voorstellen gedaan, o.a. Een pilot met een Zorgbuurthuis in Gouda. Een kleinschalige woonvorm voor o.a. Ouderen, met een inkoopfunctie voor de hele buurt. 

Speciale aandacht vroeg ik voor een voorstel om het armoedebeleid te wijzigen en wonen. De motie over het tegengaan van energiearmoede heeft het nipt gehaald in de raad: voor nov 2021 zal wethouder Niezen met een integrale oplossing/voorstel naar de raad komen."

 

 

U bent hier