h

Reactie bestuur SP Gouda op vertrek Lenny Roelofs

3 februari 2022

Reactie bestuur SP Gouda op vertrek Lenny Roelofs

De SP Gouda heeft met teleurstelling kennis genomen van het besluit van Lenny Roelofs om haar lidmaatschap op te zeggen en haar raadszetel mee te nemen.

Burgerraadsleden Foor Broer en Lennart van Wijk hebben eveneens hun lidmaatschap beeindigd.

Het bestuur is Lenny, Foor en Lennart dankbaar voor hun inzet de afgelopen jaren, maar keuren het af dat zij met het meenemen van de zetel zich niet houden aan de afspraken die we binnen de SP met elkaar hebben gemaakt.

U bent hier