h

Breng waterschappen onder bij provincies

12 maart 2023

Breng waterschappen onder bij provincies

Op woensdag 15 maart zijn niet alleen de verkiezingen voor de provinciale staten, maar kan er ook gestemd worden voor het waterschap. De SP doet wel mee met de provinciale verkiezingen, maar doet niet mee aan de waterschapsverkiezingen. De waterschappen hebben een belangrijke uitvoerende taak, maar geen politieke taak.

Daarom wil de SP in de toekomst dat  de bevoegdheden van de waterschappen worden ondergebracht bij de provincies. Verkiezingen voor de provincies zijn wat de SP betreft de juiste plek om besluiten te nemen over het waterbeheer. Bovendien zorgt dit voor betere afstemming van het waterbeheer met ruimtelijke ordening, landbouw, natuur en recreatie. Waterschappen blijven wel verantwoordelijk voor de belangrijke watertaken die zij al eeuwen uitvoeren en waarvoor zij ook heel deskundig zijn.

Lees voor meer informatie hierover een uitgebreid artikel van SP-kamerlid Ronald van Raak in Spanning, het tijdschrift van het wetenschappelijk bureau van de SP.

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier