h

Onderzoek naar de staat van het openbaar vervoer in Zuid-Holland

12 september 2023

Onderzoek naar de staat van het openbaar vervoer in Zuid-Holland

De SP start een breed onderzoek naar de ervaringen van inwoners met het openbaar vervoer in Zuid-Holland. De enquête is een initiatief van de Provinciale Statenfractie van de SP in Zuid-Holland, met als doel om de knelpunten van het openbaar vervoer in kaart te brengen.

SP-fractievoorzitter Lies van Aelst: “Goed openbaar vervoer is voor de SP topprioriteit. We maken ons hard voor een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid met het OV voor de hele Provincie. We hopen van heel veel inwoners te horen hoe zij denken over het OV, zodat we onderbouwd de discussie daarover kunnen voeren in Provinciale Staten.”

In diverse afdelingen van de SP zal ook deur aan deur worden gegaan om zoveel mogelijk respons te krijgen. In de loop van het najaar worde de resultaten naar buiten gebracht.

De enquête is te vinden via sp.nl/ovenquete.

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier