h

Blog

18 maart 2014

Geen extra bijdrage van de hogere inkomens gevraagd door PvdA en VVD!!

Het kabinet (PvdA en VVD) verkleint de inkomensverschillen niet. De hogere inkomens leveren GEEN extra bijdrage aan het oplossen van de crisisproblemen! Vooral de middeninkomens (€ 27.000 tot 59.000 bruto) moeten ervoor opdraaien!!

Lees verder
17 maart 2014

Gouda staat er financieel gezien slecht voor: reserves slinken en de schuldenlast groeit!!

In Binnenlands Bestuur staat dat Gouda op plaats 4 staat van gemeenten die er financieel gezien het slechtst voorstaan! Een weerstandsvermogen van slechts 40% risicodekking en een nettoschuld per inwoner van ruim € 3.800! Dat is voor heel Gouda dus bijna € 275 miljoen nettoschuld!

Lees verder
17 maart 2014

Zorg wordt onbetaalbaar!! Vooral lage en middeninkomens de dupe!

De zorgpremies gaan in 2015 fors omhoog, als de plannen van dit kabinet (VVD en PvdA) doorgaan! Naar verwachting gaat het om een verhoging van de ziektenkostenpremies met 200 euro! En een verhoging van het eigen risico tot 400 euro!

Lees verder
17 maart 2014

Tweedeling in de hoogste versnelling: de Participatiewet! Stem daarom 19 maart GEEN VVD, PvdA, D66, CU en SGP!

De Participatiewet is door de Tweede Kamer. De maatregelen, die het mes zetten in de sociale werkplaatsen en arbeidsgehandicapten een gitzwarte toekomst bieden, kregen op 20 februari 2014 groen licht in de Tweede Kamer. Door een meerderheid van - jawel, daar gaan we weer - VVD, PvdA, D66, Christenunie en SGP!! Daarom geef ik als stemadvies: straf die 5 partijen af op 19 maart!!

Lees verder
15 maart 2014

Vooral alleenstaande huurders getroffen door huisuitzettingen!

Ik las in het AD Groene Hart van 13 maart jl. dat vooral alleenstaande huurders van 18 tot 60 jaar worden getroffen door huisuitzetting. Maar ook eenoudergezinnen kwamen op straat te staan. Dat kan toch niet in een welvarend land als Nederland??!!

Lees verder
15 maart 2014

wat wil de kiezer op 19 maart en daarna?

In Binnenlands Bestuur staat dat de kiezer de buik vol heeft van bezuinigingen! Zeker niet bezuinigen op de zorg en voorzieningen voor jongeren en ouderen! Dat is nou precies waar de SP ook voor staat: geen bezuinigingen in het sociaal domein!!

Lees verder
9 maart 2014

Cultuur ontzien bij de komende bezuinigingen - je had ook anders kunnen investeren de afgelopen jaren!

Wethouder Bergman (D66) verwacht veel van de uitbreiding van de nieuwe kaasmarkt. Het zal veel extra bezoekers naar onze stad brengen. Dat is mooi! Als ze dan ook nog overnachten en de gemeente eindelijk eens toeristenbelasting gaat heffen, kan er wellicht ook extra geld in het laatje komen voor wijkvoorzieningen!

Lees verder
4 maart 2014

participatiesamenleving en inclusieve samenleving: wat wordt nou eigenlijk bedoeld?

Twee begrippen waarover op 5 maart gedebatteerd wordt. Twee begrippen waar wij als SP het nodige van vinden. En die uitermate vaag en verhullend klinken.

Lees verder
26 februari 2014

Ouderen hebben het minder goed in Nederland en pas eind 2015 weer banengroei!

Zo maar 2 berichten in het AD. De Nederlandse economie groeit harder dan Brussel had verwacht eind 2013, maar pas eind 2015 is er sprake van een "marginale banengroei". Tegelijkertijd hebben ouderen het slechter gekregen in Nederland. Laat je niks wijs maken, we zitten voorlopig nog steeds in een crisis!! Geloof de fabeltjes van dit kabinet niet!

Lees verder
23 februari 2014

Er staat heel wat op het spel 19 maart!!

19 maart is een cruciale dag voor Nederland! Meer dan ooit heeft de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gevolgen voor de samenleving - OOK IN GOUDA!

Lees verder

Pagina's

U bent hier