h

Blog

19 februari 2014

Grondspeculatie kost Gouda € 18 miljoen, maar kinderen uit arme gezinnen krijgen geen hulp meer!

Hoe gek wil je het hebben? Speculatie met grond kost Gouda bijna € 18 mln. = circa € 250 per inwoner. De stad kan nu dus niet investeren in bibliotheken, wijkvoorzieningen of het centrum. Maar stichting Meedoen zit krap bij kas, waardoor Goudse gezinnen met een laag inkomen voorlopig geen beroep kunnen doen op die stichting voor een laptop, een fiets of bijdrage in de kosten voor sportclubs of muziekles! Hoe tegengesteld kan het zijn hier in Gouda??

Lees verder
16 februari 2014

Geweldige start van onze verkiezingscampagne op 15 februari!

Op zaterdag 15 februari 2014 had de SP Gouda de aftrap van de campagne "op naar 19 maart!" Een geweldige dag vol muziek, dans en debat in de Agnietenkapel.

Lees verder
13 februari 2014

Ook in Gouda vaagheid troef bij sociale wijkteams? Of maken we werk van zorg op buurtniveau?

Sociale wijkteams worden als wondermiddel gezien bij de integrale aanpak van zorg, welzijn en participatie door het huidig kabinet van VVD en PvdA.  Maar over zaken als bemensing, doelstelling en gewenst effect staat nog nauwelijks een letter op papier! Ook in Gouda wordt onderzocht of deze sociale wijkteams een mogelijkheid zijn.

Lees verder
10 februari 2014

De 3 decentralisaties en bezuinigingen: 3x drama??

Centraal thema tijdens de verkiezingen op 19 maart a.s. zal de decentralisatie van taken van het Rijk naar de gemeenten zijn én de daarmee gepaard gaande miljardenbezuinigingen en herindelingen.

Lees verder
7 februari 2014

Steeds drukker bij Voedselbank Gouda!

In AD Gouda van vandaag staat dat het aantal huishoudens in Gouda en omstreken dat een beroep doet op de Voedselbank gestegen is met ca.  40% in het afgelopen jaar! Het werk van de voedselbank moet door de gemeente ondersteund blijven worden, vindt de SP. Liever nog ziet de SP dat er geen (verborgen) armoede meer is in Gouda!

Lees verder
5 februari 2014

Gebruik cultuur in het sociale domein?!

In Binnenlands Bestuur staat dat de helft van de gemeenten extra bezuinigingen op cultuur voorziet. Met name op bibliotheken en centra voor kunsten wordt bezuinigd. Dat je kunst in kunt zetten als middel om te investeren in het sociale domein in plaats van te bezuinigen op cultuur, werpt mogelijk een ander licht op de bezuinigingen en innovatie in de culturele sector.

Lees verder
2 februari 2014

Toegankelijkheid zorg holt hard achteruit!

Recent is onderzoek uitgevoerd door de SP onder huisartsen en fysiotherapeuten over de toegankelijkheid van de zorg. Deze holt hard achteruit!

Lees verder
28 januari 2014

Half miljoen mantelzorgers nu al (zwaar) overbelast

Door de bezuinigingen van de landelijke PvdA en VVD dreigt er nog veel meer zorg op het bordje van mantelzorgers te belanden. Dat put mensen uit, kost vele banen, bedreigt de kwaliteit en kan op lange termijn zelfs duurder uitpakken. Dat kan dus beter!

Lees verder

Pagina's

U bent hier