h

Blog

3 april 2017

Tekorten in de Participatiewet: waarschuwing SP wordt waarheid, ook in Gouda!

Al in 2014 waarschuwde de SP (ook in Gouda) voor allerlei kwalijke zaken en tekorten in de Participatiewet (PW), die sinds 1 januari 2015 geldt. Door de Participatiewet  is het sinds 2015 niet meer mogelijk voor nieuwe mensen om in te stromen in de sociale werkvoorziening.

Lees verder
10 januari 2017

VERHUURDERHEFFING AFSCHAFFEN

‘20 december jl.  is de eerste stap gezet naar het afschaffen van de verhuurderheffing,’ stelt SP-Kamerlid Farshad Bashir. Dankzij zijn aangenomen wetswijziging hoeven verhuurders van hofjeswoningen en kleine stichtingen geen verhuurderheffing meer te betalen. Bashir: ‘De vrijstelling zal gelden voor 650 verhuurders, maar we zullen niet stoppen met ons verzet tegen de verhuurderheffing,  totdat alle verhuurders verlost zijn van deze oneerlijke belasting waar huurders en woningzoekenden de prijs voor betalen.’

Lees verder
19 september 2016

Nog 1,5 jaar te gaan

Nu er binnenkort een nieuw college geïnstalleerd wordt, presenteert de SP hierbij enkele plannen en wensen aan het college. Doe er uw voordeel mee!

Lees verder
22 juli 2014

sociale wijkteams - duur en complex wondermiddel? Of zorg en hulp voor de burger dichtbij in de wijk?

In Binnenlands Bestuur van 4 juli jl. staat een artikel over het uit de grond stampen van sociale wijkteams door gemeenten.

Lees verder
25 juni 2014

Ouderenzorg in gevaar! Veel ouderen komen nooit meer buiten!

De zorg in veel verpleeg- en verzorgingshuizen schiet ernstig tekort! Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  Zo is er vaak niet 7 dagen per week, 24 uur per dag voldoende deskundig personeel aanwezig om cliënten de zorg te bieden, die ze nodig hebben!

Lees verder
25 juni 2014

Verbazing over Kinderfonds - Stichting Meedoen bestaat nog steeds!!

Vandaag stond er een artikel over het nieuw in te stellen Kinderfonds (zie het coalitieakkoord Gouda). De SP juicht elke aanpak van kinderarmoede toe, maar keek wel raar op toen bleek dat dat fonds eigenlijk vreemd is, nu we al een stichting hebben in Gouda die jeugd die door armoede buiten de boot dreigt te vallen, al ondersteunt!!

Lees verder
16 juni 2014

Er moet een goed buitenbad komen in Gouda!

Op 10 juni jl. - en ook al eerder - stond er een ingezonden brief in het AD Groene Hart van J. Sauter. Ik vind het ook heel raar dat we wel een peperduur nieuw Groenhovenbad hebben (van € 13 mln.), maar geen goed buitenbad zoals voorheen!

Lees verder
16 juni 2014

Geen verkoop huurwoningen Vestia!

In het AD Groene Hart van 12 juni jl. stond een bericht wat mij zeer verheugt! De Stichting Vestia wil Goudse sociale huurcomplexen aan de Binnenkade, het Driewegplein en de Crabethstraat verkopen aan anderen dan een woningcorporatie, maar dat mag niet van de gemeente! Eindelijk een wijs besluit van de gemeente inzake de sociale huurwoningen!

Lees verder
1 juni 2014

Participatiewet wordt een DRAMA!!

Als de Eerste Kamer geen roet in het eten gooit - je weet maar nooit - is vanaf 1 januari 2015 in alle Nederlandse gemeenten de Participatiewet van kracht! Nu al is te voorspellen dat de wet niet gaat doen waarvoor ie bedoeld is.

Lees verder
1 juni 2014

Rijken worden rijker, armen worden armer - Armoede in Nederland stijgt snel!!

Bijna overal in Europa nemen armoede en ongelijkheid fors toe, ook in Nederland (zo laten de laatste cijfers van CBS en SCP zien)! In 2012 leefden in ons land ca. 1,3 miljoen mensen in armoede; een speciale categorie daarbinnen vormen de kinderen!

Lees verder

Pagina's

U bent hier