h

Reactie van SP op advies college vorming Gouda

2 april 2014

Reactie van SP op advies college vorming Gouda

De SP heeft 2 april jl., net als de 10 andere partijen in de raad, vernomen wat het advies is van de verkenner voor het te vormen college in Gouda.
 

Zoals fractievoorzitter Lenny Roelofs al op de avond zelf zei: de SP steunt het voorstel voor de kerncombinatie D66 + PvdA + CU. Dat levert een aantal van 15 zetels op. 3 te weinig voor een kleine meerderheid in de raad.
Het voorstel van de heer Jeene om hier de huidige collegepartijen VVD + GL aan toe te voegen vindt de SP onbegrijpelijk. Dat betekent in het nieuwe college 3 verliezers en 2 winnaars van de verkiezingen. Dit is kiezersbedrog volgens de SP.

Ons voorstel - en dat van de VVD onder andere - om aan de kerncombinatie CDA en VVD toe te voegen om stabiliteit aan het college te geven gezien alles wat er op de raad afkomt, en recht te doen aan de kiezers, is niet ter tafel gekomen. Als de verkenner dan toch kiest voor een versterking van de kerncombinatie aangevuld op de rechterflank (VVD) en linkerflank, waarom komt men dan bij GL uit en niet bij de SP? De SP heeft tenslotte meer stemmen dan GL gekregen bij de verkiezingen. De SP is een van de winnaars, GL een van de verliezers. Dus als dan links toch aangevuld moet worden, kies dan voor een winnaar en niet voor een verliezer. Dat maakt de combinatie beslist geloofwaardiger dan het huidige voorstel.

Naar mening van de SP is de meest realistische optie een combinatie van 5 partijen, te weten: D66 + PvdA + CU + CDA + VVD. Dat biedt een bredere basis volgens de SP voor alle discussies in het sociale domein. En kan rekenen op een breder draagvlak in onze ogen. Dat draagvlak zal ontbreken de komende 4 jaar indien het voorstel van de heer Jeene wordt opgevolgd naar onze mening. En dat betekent een wankele basis en een valse start!

Het huidig voorstel, het is al gezegd, doet geen recht aan de stem van de kiezer. Het CDA wisselt stuivertje met de CU, verder verandert er niets. Terwijl het CDA gelijk gebleven is in zetelaantal, en niet als verliezer aan te merken is, waar GL en VVD dat wel zijn.

Wij wensen de partijen die vrijdag 4 april a.s. gaan praten over een mogelijke formatie veel wijsheid toe en hopen vooral dat de stem van de kiezer wel gehoord gaat worden en niet naast zich neergelegd wordt.

U bent hier