h

SP Gouda stelt vraag over ontslagen in de thuiszorg

6 augustus 2014

SP Gouda stelt vraag over ontslagen in de thuiszorg

In het AD groene hart van 9 juli stond een artikel van zorg partners over dreigend collectief ontslag van 300 medewerkers in de thuiszorg. 

Dit bericht verontrust de SP zeer. De transitie WMO wordt nu voorbereid. Reeds meerdere malen hebben zowel de SP als Zorgpartners gevraagd hoe ver het staat bij de gemeente Gouda met de te maken afspraken, ook in het kader van de jeugdzorg. 

Naar aanleiding van het bericht stelt de SP Gouda vragen aan het college over het transitieproces WMO en Jeugdwet 2015.

 

 

U bent hier