h

SP Gouda roept wethouder Werger op te stoppen met telefonische herindicatie in de zorg

16 september 2014

SP Gouda roept wethouder Werger op te stoppen met telefonische herindicatie in de zorg

Vanuit zowel ons meldpunt zorgklachten als persoonlijke gesprekken afgelopen weken, werd recentelijk door verschillende cliënten gemeld dat de gemeente een telefonische (her)indicatie uitvoert van de toegewezen aantal uren thuiszorg en huishoudelijk hulp. SP Gouda roept de wethouder op om deze gang van zaken te stoppen

Voor veel mensen die een indicatie hebben voor hulp, veranderen de omstandigheden vaak in negatieve zin door de jaren heen. Door toenemende ouderdom, progressieve ziekte of het wegvallen van het netwerk zal voor veel mensen de vraag om hulp door de jaren heen toenemen, zeker niet afnemen. Bij vele clienten is het aantal toegezegde zorguren verminderd na uitsluitend een telefonisch herindicatie gesprek.

Bij de genoemde recente gevallen zou in het telefoongesprek door de gemeente ambtenaar worden gerefereerd aan de bezuinigingsopdracht die de gemeente heeft. De simpele reden van bezuiniging kan volgens de SP nooit een criterium zijn om te bepalen hoeveel hulp en ondersteuning iemand nodig heeft.

De SP vindt dat een verandering/vermindering van uren altijd beargumenteerd moet worden in relatie tot de huidige gezondheidssituatie van de cliënt. Telefonische indicaties leiden tot slechte beoordelingen van de benodigde zorg, omdat de risico's op incomplete informatie vergroot wordt. . De SP vindt het van belang dat er bij een (her)indicatie altijd een gesprek plaatsvindt met de cliënt, mantelzorgers en de betrokken zorgprofessional.

Voor de SP staat het belang van de mens voorop, hierin past de door de gemeente gehanteerde handelswijze van telefonische indicatie niet. De fractie van de SP heeft door middel van vragen aan de wethouder opgeroepen om te stoppen met deze handelswijze. 

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier