h

SP en Christen Unie roepen college op om hulp bij onbedoelde zwangerschap veilig te stellen

31 mei 2016

SP en Christen Unie roepen college op om hulp bij onbedoelde zwangerschap veilig te stellen

De ChristenUnie en de SP vinden dat het college op het verkeerde spoor zit door Siriz, hulp bij onbedoelde zwangerschappen, te verwijten een beroep te doen op de gemeente voor financiering van bekostiging van het leef-/leerhuis en voor de begeleid wonen voorziening in Gouda. De partijen hebben om opheldering gevraagd aan het college. De activiteiten van Siriz hebben een maatschappelijk belang, daarom moet er snel duidelijkheid komen hoe deze activiteiten gefinancieerd moeten worden.
 

Wat doet Siriz

Siriz biedt hulp bij onbedoelde zwangerschap. Door middel van voorlichting onder jongeren wil de organisatie het aantal onbedoelde zwangerschappen in Nederland terugdringen. Daarnaast wordt kortdurende en langdurende psychosociale hulp verleend aan vrouwen en mannen die te maken krijgen met een onbedoelde zwangerschap. Tevens wordt opvang geboden aan zwangere vrouwen zonder woonplek die intensieve begeleiding nodig hebben als voorbereiding op het moederschap op jonge leeftijd.

 

U bent hier