h

Geld dat over is van de WMO direct terug naar de zorg!

6 juni 2016

Geld dat over is van de WMO direct terug naar de zorg!

De SP wil dat het geld uit de WMO dat in 2015 overgebleven is direct terug gaat naar de zorg.

Er is veel verslechterd in de zorg. Bewoners zijn gekort op zorg en werknemers in de zorg leverden loon of werktijd in of werden ontslagen. De SP vindt het onbestaanbaar dat de gemeente nu geld overhoud  terwijl tegelijkertijd clienten en zorgpersoneel grote offers hebben moeten brengen.

De gehele oppositie in Gouda heeft de wethouder vragen gesteld over de overschotten in de WMO.

 

 

U bent hier