h

Wethouder onderzoekt langere openingstijden en betere recreatie kwaliteit buitenbad Groenhovenbad

30 oktober 2016

Wethouder onderzoekt langere openingstijden en betere recreatie kwaliteit buitenbad Groenhovenbad

Foto: SP

Sport wethouder Jan-Willem van Gelder heeft afgelopen woensdag tijdens de besluitvormende raadsvergadering 2  moties van de SP overgenomen. In de moties vraagt de SP, bij monde van raadslid Hans van Dijk, om het buitenbad langer open te houden zodat er ook op warme dagen in september gezwommen kan worden.  Tevens wordt gevraagd om verbetering van de recreatie mogelijkheden in het buitenbad van het Groenhovenbad.

In september voerde de SP met succes actie tegen de sluiting van het buitenbad van het Groenhoven zwembad tijdens de warme dagen van september. De actie initieerden we na meldingen van bewoners aan de SP. We kregen toen al mooie steunbetuigingen van bewoners. Het enige buitenzwembad van Gouda, met een groot stedelijk verzorgingsgebied, behoort optimaal beschikbaar te zijn voor de inwoners. Dus ook bij warm weer buiten het reguliere seizoen haar deuren te kunnen openen. De wethouder Jan-Willem van Gelder zal nu in gesprek gaan met Sportpunt Gouda over de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst en et Groenhovenbad.

Van de wethouder verwacht de SP concrete maatregelen om de kwaliteit van het buitenbad te vergroten en een verruiming van de openingstijden van het buitenbad, ook als het buiten het normale seizoen mooi weer is.

U bent hier