h

Blog Lenny Roelofs

30 maart 2014

Hydrotherapie reumapatiënten Gouda nog niet mogelijk in Groenhovenbad!

Ik heb 29 maart jl. als begeleider van mijn zus (die reumapatiënt is) de ALV van de reumapatiëntenvereniging Gouda bijgewoond. Daar werd duidelijk dat er veel gedoe is bij het Groenhovenbad over een uur hydrotherapie per week voor reumapatiënten in Gouda.

Lees verder
28 maart 2014

Toenemende ouderenmishandeling vanwege forse bezuinigingen op ouderenzorg!!

De SP maakt zich grote zorgen over de toenemende ouderenmishandeling vanwege de forse bezuinigingen op de ouderenzorg door dit kabinet van VVD en PvdA! 1 op de 20 ouderen in Nederland krijgt te maken met mishandeling, financiële uitbuiting of verwaarlozing!

Lees verder
23 maart 2014

Verdraagzaamheid in Gouda

Op 21 maart jl. heb ik een discussieavond bijgewoond van de Stichting 21 maart Gouda, in het kader van de Internationale Antiracismedag op 21 maart. Dit jaar kwam natuurlijk ook de uitspraak van Geert Wilders (PVV) aan de orde.

Lees verder
20 maart 2014

Ontzettend bedankt voor uw stem en steun!!! We staan op 2 zetels!

Beste kiezer, leden van de SP Gouda en camapgnemedewerkers,

Lees verder
18 maart 2014

Geen extra bijdrage van de hogere inkomens gevraagd door PvdA en VVD!!

Het kabinet (PvdA en VVD) verkleint de inkomensverschillen niet. De hogere inkomens leveren GEEN extra bijdrage aan het oplossen van de crisisproblemen! Vooral de middeninkomens (€ 27.000 tot 59.000 bruto) moeten ervoor opdraaien!!

Lees verder
17 maart 2014

Gouda staat er financieel gezien slecht voor: reserves slinken en de schuldenlast groeit!!

In Binnenlands Bestuur staat dat Gouda op plaats 4 staat van gemeenten die er financieel gezien het slechtst voorstaan! Een weerstandsvermogen van slechts 40% risicodekking en een nettoschuld per inwoner van ruim € 3.800! Dat is voor heel Gouda dus bijna € 275 miljoen nettoschuld!

Lees verder
17 maart 2014

Zorg wordt onbetaalbaar!! Vooral lage en middeninkomens de dupe!

De zorgpremies gaan in 2015 fors omhoog, als de plannen van dit kabinet (VVD en PvdA) doorgaan! Naar verwachting gaat het om een verhoging van de ziektenkostenpremies met 200 euro! En een verhoging van het eigen risico tot 400 euro!

Lees verder
17 maart 2014

Tweedeling in de hoogste versnelling: de Participatiewet! Stem daarom 19 maart GEEN VVD, PvdA, D66, CU en SGP!

De Participatiewet is door de Tweede Kamer. De maatregelen, die het mes zetten in de sociale werkplaatsen en arbeidsgehandicapten een gitzwarte toekomst bieden, kregen op 20 februari 2014 groen licht in de Tweede Kamer. Door een meerderheid van - jawel, daar gaan we weer - VVD, PvdA, D66, Christenunie en SGP!! Daarom geef ik als stemadvies: straf die 5 partijen af op 19 maart!!

Lees verder
15 maart 2014

Vooral alleenstaande huurders getroffen door huisuitzettingen!

Ik las in het AD Groene Hart van 13 maart jl. dat vooral alleenstaande huurders van 18 tot 60 jaar worden getroffen door huisuitzetting. Maar ook eenoudergezinnen kwamen op straat te staan. Dat kan toch niet in een welvarend land als Nederland??!!

Lees verder
15 maart 2014

wat wil de kiezer op 19 maart en daarna?

In Binnenlands Bestuur staat dat de kiezer de buik vol heeft van bezuinigingen! Zeker niet bezuinigen op de zorg en voorzieningen voor jongeren en ouderen! Dat is nou precies waar de SP ook voor staat: geen bezuinigingen in het sociaal domein!!

Lees verder

Pagina's

U bent hier