h

Blog Lenny Roelofs

16 maart 2018

Hoe krijgen we het beter voor iedereen?

In het interview op Gouda FM 14 maart jl. wat ik had met Jan de Laat, lijsttrekker van Gouda Positief, verschilden we op 1 punt zeer wezenlijk: echte banen tegen een fatsoenlijk loon.  De SP wil dat er weer Echte Banen komen waarmee je een toekomst kunt opbouwen, een zeker bestaan kunt leiden en waarbij de kwaliteit van het werk voorop staat. Ik wil weer een menswaardige samenleving die mensen Gelijke Kansen biedt en waar mensen met respect behandeld worden.

Lees verder
21 januari 2018

De wijken knappen niet op van de Rotterdamwet

Afgelopen week, bij de bespreking van het actieplan Veiligheid 2018 in de gemeenteraad, had Huibert van Rossum van het CDA het weer over invoering van de Rotterdamwet. Zijn stokpaardje om problemen met veiligheid, huurwoningen, armoede etc. aan te pakken. GroenLinks gaf toen al aan tegen de Rotterdamwet te zijn en ik heb me daar bij aangesloten.

Lees verder
18 december 2017

EEN SOCIAAL ALTERNATIEF IS HAALBAAR EN NODIG

De SP is opgericht om te zorgen voor sociale vooruitgang. Binnen en buiten het parlement of gemeenteraad. In de oppositie en steeds vaker in de coalitie. Inmiddels regeert de SP in de helft van de provincies en in tientallen gemeenten, waaronder Amsterdam. Regeren is geen doel, wel een middel. Als we de kans krijgen om voor echte sociale vooruitgang te zorgen, dan zullen we hem grijpen. Wat mij betreft is 21 maart 2018 daarin een volgende stap voor SP Gouda, als de kiezer het ons gunt.

Lees verder
4 september 2017

Laat het Groene Hart niet barsten!

Bijna iedereen gebruikt gas om te koken of voor verwarming. We zijn sinds de jaren 60 niet anders gewend. Dat gas moet natuurlijk ook ergens vandaan komen. Het meeste komt uit Groningen, maar vergis je niet: er zit ook gas in de grond van Zuid-Holland en Utrecht!

Lees verder
3 april 2017

Tekorten in de Participatiewet: waarschuwing SP wordt waarheid, ook in Gouda!

Al in 2014 waarschuwde de SP (ook in Gouda) voor allerlei kwalijke zaken en tekorten in de Participatiewet (PW), die sinds 1 januari 2015 geldt. Door de Participatiewet  is het sinds 2015 niet meer mogelijk voor nieuwe mensen om in te stromen in de sociale werkvoorziening.

Lees verder
10 januari 2017

VERHUURDERHEFFING AFSCHAFFEN

‘20 december jl.  is de eerste stap gezet naar het afschaffen van de verhuurderheffing,’ stelt SP-Kamerlid Farshad Bashir. Dankzij zijn aangenomen wetswijziging hoeven verhuurders van hofjeswoningen en kleine stichtingen geen verhuurderheffing meer te betalen. Bashir: ‘De vrijstelling zal gelden voor 650 verhuurders, maar we zullen niet stoppen met ons verzet tegen de verhuurderheffing,  totdat alle verhuurders verlost zijn van deze oneerlijke belasting waar huurders en woningzoekenden de prijs voor betalen.’

Lees verder
19 september 2016

Nog 1,5 jaar te gaan

Nu er binnenkort een nieuw college geïnstalleerd wordt, presenteert de SP hierbij enkele plannen en wensen aan het college. Doe er uw voordeel mee!

Lees verder
22 juli 2014

sociale wijkteams - duur en complex wondermiddel? Of zorg en hulp voor de burger dichtbij in de wijk?

In Binnenlands Bestuur van 4 juli jl. staat een artikel over het uit de grond stampen van sociale wijkteams door gemeenten.

Lees verder
25 juni 2014

Ouderenzorg in gevaar! Veel ouderen komen nooit meer buiten!

De zorg in veel verpleeg- en verzorgingshuizen schiet ernstig tekort! Dat schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg.  Zo is er vaak niet 7 dagen per week, 24 uur per dag voldoende deskundig personeel aanwezig om cliënten de zorg te bieden, die ze nodig hebben!

Lees verder
25 juni 2014

Verbazing over Kinderfonds - Stichting Meedoen bestaat nog steeds!!

Vandaag stond er een artikel over het nieuw in te stellen Kinderfonds (zie het coalitieakkoord Gouda). De SP juicht elke aanpak van kinderarmoede toe, maar keek wel raar op toen bleek dat dat fonds eigenlijk vreemd is, nu we al een stichting hebben in Gouda die jeugd die door armoede buiten de boot dreigt te vallen, al ondersteunt!!

Lees verder

Pagina's

U bent hier