h

Blog Lenny Roelofs

16 juni 2014

Er moet een goed buitenbad komen in Gouda!

Op 10 juni jl. - en ook al eerder - stond er een ingezonden brief in het AD Groene Hart van J. Sauter. Ik vind het ook heel raar dat we wel een peperduur nieuw Groenhovenbad hebben (van € 13 mln.), maar geen goed buitenbad zoals voorheen!

Lees verder
16 juni 2014

Geen verkoop huurwoningen Vestia!

In het AD Groene Hart van 12 juni jl. stond een bericht wat mij zeer verheugt! De Stichting Vestia wil Goudse sociale huurcomplexen aan de Binnenkade, het Driewegplein en de Crabethstraat verkopen aan anderen dan een woningcorporatie, maar dat mag niet van de gemeente! Eindelijk een wijs besluit van de gemeente inzake de sociale huurwoningen!

Lees verder
1 juni 2014

Participatiewet wordt een DRAMA!!

Als de Eerste Kamer geen roet in het eten gooit - je weet maar nooit - is vanaf 1 januari 2015 in alle Nederlandse gemeenten de Participatiewet van kracht! Nu al is te voorspellen dat de wet niet gaat doen waarvoor ie bedoeld is.

Lees verder
1 juni 2014

Rijken worden rijker, armen worden armer - Armoede in Nederland stijgt snel!!

Bijna overal in Europa nemen armoede en ongelijkheid fors toe, ook in Nederland (zo laten de laatste cijfers van CBS en SCP zien)! In 2012 leefden in ons land ca. 1,3 miljoen mensen in armoede; een speciale categorie daarbinnen vormen de kinderen!

Lees verder
23 mei 2014

Steeds vaker mensen met financiële problemen onder bewindvoering en krap woonaanbod voor de krappe portemonnee

Zo maar 2 berichten uit het AD Groene Hart van vandaag. Berichten die mij als SP-er raken in het hart.

Lees verder
16 mei 2014

Hier gaan we de komende 4 jaar voor in Gouda!!

Nu de fractie op stoom begint te komen, en we niet meer in de coalitieonderhandelingen zitten als SP zijnde, is het tijd om uitgebreider toe te lichten waar wij het nieuwe college op zullen gaan toetsen!

Lees verder
14 mei 2014

Thuiszorg is zoveel meer dan poetsen: het is de 1e trap in de keten van de zorg

De reden voor mij om destijds lid te worden van de SP, was mijn boosheid over de marktwerking in de zorg. Meer marktwerking leidt tot meer concurrentie tussen instellingen, in plaats van tot samenwerking. Meer marktwerking maakt de zorg duurder en werkt versnippering in de hand. En het leidt tot meer bureaucratie en minder "handen aan het bed". Dus ook minder handen aan het bed in de thuiszorg.

Lees verder
25 april 2014

De gemeente en Europa - zeg 22 mei a.s. NEE tegen DEZE EU!

De gemeente krijgt er in 2015 meer taken bij: o.a. de jeugdzorg, bijstand en de sociale werkvoorziening. Die operatie gaat gepaard met forse bezuinigingen. Met als gevolg: de afbraak van de ouderenzorg en de sociale werkplaatsen/werkvoorzieningen.

Lees verder
13 april 2014

Sluiten van verzorgingshuizen? Ik dacht het niet!!

De SP Gouda heeft zich al eerder uitgesproken over het sluiten van een deel van de Irishof in Goverwelle, en nu staat er in de krant dat Julianastaete in Korte Akkeren medio 2015 ook gaat sluiten! Dat betekent het "verkassen" van ca. 120 ouderen en het ontslag voor vele medewerkers van Zorgpartners! DAT KAN TOCH NIET?? Ouderen verdienen beter!!

Lees verder
5 april 2014

De eerste vrijwilligersmarkt Gouda was een succes!

Op 4 april jl. werd de 1e Goudse vrijwilligersmarkt gehouden! Ik ben van 18 tot 19 uur wezen kijken. Deels om mij nader te verdiepen in de vele organisaties die er zijn in Gouda, deels om oude bekenden te ontmoeten (zoals Dierenweide Goverwelle).

Lees verder

Pagina's

U bent hier