h

Blog Lenny Roelofs

9 maart 2014

Cultuur ontzien bij de komende bezuinigingen - je had ook anders kunnen investeren de afgelopen jaren!

Wethouder Bergman (D66) verwacht veel van de uitbreiding van de nieuwe kaasmarkt. Het zal veel extra bezoekers naar onze stad brengen. Dat is mooi! Als ze dan ook nog overnachten en de gemeente eindelijk eens toeristenbelasting gaat heffen, kan er wellicht ook extra geld in het laatje komen voor wijkvoorzieningen!

Lees verder
4 maart 2014

participatiesamenleving en inclusieve samenleving: wat wordt nou eigenlijk bedoeld?

Twee begrippen waarover op 5 maart gedebatteerd wordt. Twee begrippen waar wij als SP het nodige van vinden. En die uitermate vaag en verhullend klinken.

Lees verder
26 februari 2014

Ouderen hebben het minder goed in Nederland en pas eind 2015 weer banengroei!

Zo maar 2 berichten in het AD. De Nederlandse economie groeit harder dan Brussel had verwacht eind 2013, maar pas eind 2015 is er sprake van een "marginale banengroei". Tegelijkertijd hebben ouderen het slechter gekregen in Nederland. Laat je niks wijs maken, we zitten voorlopig nog steeds in een crisis!! Geloof de fabeltjes van dit kabinet niet!

Lees verder
23 februari 2014

Er staat heel wat op het spel 19 maart!!

19 maart is een cruciale dag voor Nederland! Meer dan ooit heeft de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen gevolgen voor de samenleving - OOK IN GOUDA!

Lees verder
19 februari 2014

Grondspeculatie kost Gouda € 18 miljoen, maar kinderen uit arme gezinnen krijgen geen hulp meer!

Hoe gek wil je het hebben? Speculatie met grond kost Gouda bijna € 18 mln. = circa € 250 per inwoner. De stad kan nu dus niet investeren in bibliotheken, wijkvoorzieningen of het centrum. Maar stichting Meedoen zit krap bij kas, waardoor Goudse gezinnen met een laag inkomen voorlopig geen beroep kunnen doen op die stichting voor een laptop, een fiets of bijdrage in de kosten voor sportclubs of muziekles! Hoe tegengesteld kan het zijn hier in Gouda??

Lees verder
16 februari 2014

Geweldige start van onze verkiezingscampagne op 15 februari!

Op zaterdag 15 februari 2014 had de SP Gouda de aftrap van de campagne "op naar 19 maart!" Een geweldige dag vol muziek, dans en debat in de Agnietenkapel.

Lees verder
13 februari 2014

Ook in Gouda vaagheid troef bij sociale wijkteams? Of maken we werk van zorg op buurtniveau?

Sociale wijkteams worden als wondermiddel gezien bij de integrale aanpak van zorg, welzijn en participatie door het huidig kabinet van VVD en PvdA.  Maar over zaken als bemensing, doelstelling en gewenst effect staat nog nauwelijks een letter op papier! Ook in Gouda wordt onderzocht of deze sociale wijkteams een mogelijkheid zijn.

Lees verder
10 februari 2014

De 3 decentralisaties en bezuinigingen: 3x drama??

Centraal thema tijdens de verkiezingen op 19 maart a.s. zal de decentralisatie van taken van het Rijk naar de gemeenten zijn én de daarmee gepaard gaande miljardenbezuinigingen en herindelingen.

Lees verder
7 februari 2014

Steeds drukker bij Voedselbank Gouda!

In AD Gouda van vandaag staat dat het aantal huishoudens in Gouda en omstreken dat een beroep doet op de Voedselbank gestegen is met ca.  40% in het afgelopen jaar! Het werk van de voedselbank moet door de gemeente ondersteund blijven worden, vindt de SP. Liever nog ziet de SP dat er geen (verborgen) armoede meer is in Gouda!

Lees verder
5 februari 2014

Gebruik cultuur in het sociale domein?!

In Binnenlands Bestuur staat dat de helft van de gemeenten extra bezuinigingen op cultuur voorziet. Met name op bibliotheken en centra voor kunsten wordt bezuinigd. Dat je kunst in kunt zetten als middel om te investeren in het sociale domein in plaats van te bezuinigen op cultuur, werpt mogelijk een ander licht op de bezuinigingen en innovatie in de culturele sector.

Lees verder

Pagina's

U bent hier