h

Nieuws uit 2015

29 augustus 2015

SP stelt vragen over de hoge kosten voor de Tour

De SP heeft om uitleg gevraagd over de hoge kosten van de doorkomst van de Tour de France deze zomer. Uit een evaluatie van de gemeente blijkt dat er ruim 72 000 euro is uitgegeven aan het evenement. Onderdeel hiervan was een lunch van 3640 euro voor collegeleden en 26 genodigde Gouwenaars.

Lees verder
29 augustus 2015

TTIP avond SP en PvdD “Een brede coalitie voor de bescherming van mens en milieu”

Foto: SP

26 augustus organiseerden de Goudse afdelingen van de Partij voor de Dieren en de SP in samenwerking met de FNV en Milieudefensie een drukbezochte informatie avond over de gevolgen van het handelsverdrag TTIP voor Nederland en voor Gouda.

Lees verder
19 augustus 2015

SP stelt vragen aan wethouder Tetteroo over Het Werkbedrijf en de Garantiebanen

Het Werkbedrijf is een regionaal samenwerkingsverband met de arbeidsmarktpartners in Midden Holland. Men maakt afspraken over de manier waarop mensen met een arbeidsbeperking naar de Garantiebanen worden bemiddeld. De doelgroep bestaat o.a. uit Wajongers met een arbeidsvermogen, mensen met een WSW indicatie per 31 dec 2014 en personen die onder de Participatiewet vallen en niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen. Men ondersteunt maximaal de werkgevers, met als doel de mensen uit de doelgroep naar de garantiebanen te leiden.

Lees verder
18 augustus 2015

SP vraagt opheldering aan burgermeester naar aanleiding van Volkskrant artikel "Politie vreesde mensen met negroide en links uiterlijk"

De SP heeft  burgermeester Milo Schoenmaker van Gouda om opheldering gevraagd naar aanleiding van een artikel dat op 17 augustus jl in de Volkskrant verscheen. In dit artikel wordt verslag gedaan van beschrijvingen van agenten die zijn gedaan in het proces verbaal op grond waarvan activist Jerry Afriyie wordt vervolgd. Te lezen valt dat de politie agenten mensen met een negroide en links uiterlijk als dreigend ervaarden.

Lees verder
16 augustus 2015

SP helpt FNV in Gouda met campagne "Red de zorg"

Foto: SP

Zaterdag 15 augustus hebben leden van de SP in Gouda de FNV geholpen met de campagne "Red de Zorg".  Ontzettend veel Gouwenaren steunen de campagne en tekenden de volkspetitie Red de Zorg.

Lees verder
15 augustus 2015

Goudse afdelingen SP en Partij voor de Dieren organiseren open avond TTIP handelsverdrag

Foto: SP

De SP en Partij voor de Dieren in Gouda organiseren op 26 augustus in de Irishof een informatiebijeenkomst over TTIP. Dit is het vrijhandelsakkoord waarover de Europese Unie momenteel onderhandelt met de Verenigde Staten.

Lees verder

Pagina's

U bent hier