h

Nieuws uit 2008

28 december 2008

Provincie moet overlast Asfaltcentrale Gouda nu eindelijk eens aanpakken ::

SP-statenlid Wiel Senden heeft Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland gevraagd wanneer er opgetreden gaat worden tegen de overlast van de Asfaltcentrale Gouda. 4 juni deed de Raad van State uitspraak dat de Provincie handhavend moet optreden tegen de geluidsoverlast die omwonenden al jaren ondervinden. Senden: “We zijn nu een half jaar later en alleen de zandopslag is verbeterd. De geluidsnormen worden nog steeds overschreden en de Asfaltcentrale produceert nog steeds meer dan 100 ton per uur. Bovendien zijn er veel stankklachten van omwonenden. Het provinciebestuur moet deze situatie zo snel mogelijk beëindigen en de omwonenden normale woonomstandigheden garanderen.”

Lees verder
19 december 2008

Alleen ondernemers horen mee te betalen aan ondernemersfonds ::

Fractievoorzitter Hans-Daniel van Alphen:”Op zich kan het een goed idee zijn om solidariteit tussen ondernemers te organiseren als ze er zelf niet uitkomen om bepaalde collectieve doelen te realiseren en free-riders aan te pakken.

Lees verder
18 december 2008

Raad maakt zich niet hard voor kwetsbaren ::

De door de SP fractie voorgestelde aanpassingen om een grotere groep recht te laten krijgen op de langdurigheidstoeslag hebben woensdagavond geen van allen steun gekregen. De wethouder ontraadde alle amendementen en moties en verschuilde zich achter de bespreking van het armoedebeleid in 2009 (die dit jaar al afgerond had moeten worden, maar doorgeschoven is) of vond ze sympathiek, maar ongedekt. De VVD en GroenLinks vonden wel sympathieke punten in de amendementen en moties staan. De rest van de partijen hielden zich op de vlakte. Alleen GroenLinks stemde mee met de motie over het vergroten van het bereik onder WAO/WIA. De raad laat de Gouwenaren die het het moeilijkst hebben, zo nog een jaar in de kou staan

Lees verder
24 juni 2008

Is verhuizing van Al Qalam naar Gouda-Oost verstandig?

Het bestuur van de islamitische school Al Qalam in Plaswijck heeft een brief geschreven aan het college waarin ze een verhuizing naar Gouda-Oost bepleit. Het schoolbestuur uit het vermoeden dat de gemeente een verhuizing naar Oost ziet als een belemmering voor of een afbreuk op de integratie van de Marokkaanse gemeenschap in Gouda. Of dit vermoeden terecht is, maar ook of dit de volledige overweging zou zijn van het college of een aantal politieke partijen, is momenteel nog niet bekend. De onderbouwde claim die het schoolbestuur maakt, is in ieder geval dat de vestiging van een islamitische school in Oost de integratie juist ten goede komt. Is dat zo?

Lees verder
17 juni 2008

Scholing “Heel de Mens”

Deze scholing is bedoeld voor alle leden die wel eens iets doen voor de SP en voor degene die actief willen worden. Het is een nieuwe serie scholingen over de filosofische uitgangspunten van de SP. Er wordt ingegaan op de wijze waarop wij ons gedachtegoed kunnen gebruiken bij het maken van analyses van maatschappelijke vraagstukken en het ontwikkelen van oplossingen daarvoor.

Lees verder
18 mei 2008

Enquête Korte Akkeren

Over enkele weken gaan we de wijk Korte Akkeren in met een eenvoudige enquête. We stellen twee vragen:“ Wat vindt u fijn aan het wonen in Korte Akkeren?” en “Wat zou beter kunnen in Korte Akkeren?”. We zullen dit deels doen door aan te bellen en deels door een flyer door de bus te gooien. De bedoeling van het aanbellen is om zo met de mensen in gesprek te raken en zo uit eerste hand te horen hoe ze hun buurt ervaren. Afhankelijk/op basis van de uitkomsten van de enquête zullen we bekijken hoe we hier het best verder mee aan de slag kunnen samen met de bewoners.

Lees verder

Pagina's

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier