h

Nieuws uit 2015

10 augustus 2015

Meer bewoners met problematische huurschuld

Er ontstaat in 2015 een toename van bewoners met problematische huurschulden. Dat blijkt uit actuele cijfers die de SP heeft opgevraagd bij de gemeente. In de eerste helft van 2015 waren er 56 aangezegde ontruimingen bij de woningcooperaties tegen 77 over het gehele jaar 2014. Deze cijfers bevestigen de uitkomst van het woonlastenonderzoek dat de SP begin 2015 presenteerde.

Lees verder
10 juli 2015

Plannen college PWA kazerne van de baan

Op 8 juli heeft de definitieve besluitvorming over de PWA-kazerne (wel of geen moskee) in Gouda Noord plaats gevonden. Met een meerderheid van 18 tegen en 17 voor de plannen heeft het raadsvoorstel om in de PWA-kazerne de Ark/Gemiva en het islamitisch centrum te plaatsen het niet gehaald.

Lees verder
9 juli 2015

SP keurt kadernota 2016 af

De kadernota 2016 heeft de SP afgekeurd. We keuren deze nota af omdat de wethouder 130 000 euro uit de WMO gebruikt om de kinderbibliotheek te betalen. 

Lees verder
9 juli 2015

Voorstel SP oplossing stalling boot reddingsbrigade Gouda krijgt voltallige steun van raad

November vorig jaar heeft de Goudse Reddingsbrigade de gemeente om een (kleine) financiële bijdrage gevraagd voor de stalling van haar reddingsboten. De SP  heeft met vragen aan het college en een motie werk gemaakt verzoek van de Goudse reddingsbrigade. Immers het werk dat de Goudse reddingsbrigade doet is van levensbelang.

Lees verder
6 juli 2015

TTIP - De weg naar Pseudocratie?

Foto: SP

Misschien heb je er van gehoord, maar waarschijnlijk niet. De meerderheid van de Nederlanders heeft geen idee wat TTIP is, en wie dat wel doet weet meestal niets meer dan de naam van het verdrag. Vrij mysterieus dus.

Lees verder
4 juli 2015

Operatie geslaagd, patiënt overleden?

De SP vroeg de gemeente om de resultaten van de tot nu toe gevoerde keukentafelgesprekken voor de WMO.

Lees verder

Pagina's

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier