h

Nieuws uit 2014

18 juni 2014

SP vraagt aandacht voor schuldhulpverlening en armoedebestrijding

Op 23 mei berichtte het AD Groene Hart over de stijging van het aantal mensen met ernstige financiele problemen  die bewindvoering nodig hebben.

Lees verder
17 juni 2014

SP stelt verhoging tarieven sportverenigingen aan de kaak

De SP vreest dat de aangekondigde tariefsverhoging door de gemeente voor sportverenigingen,  zwembaden, binnensportaccommodaties en sportvelden een negatief effect zal hebben op de deelname aan sport. Sportverenigingen zullen de tariefsverhoging waarschijnlijk moeten doorrekenen aan hun leden. De SP wil dat sportbeoefening voor iedereen, ook de mensen met een kleine beurs mogelijk blijft.

Lees verder
5 juni 2014

D66, PvdA, GoudaPositief, VVD en GroenLinks bereiken coalitie akkoord

Vandaag kwam het persbericht dat de 5 coalitie partijen een akkoord hebben bereikt. 

Lees verder
30 mei 2014

Onderzoek naar de gevolgen van sluiting Verpleeghuis Julianastaete

In april maakte zorgpartners Midden-Holland bekend dat wegens een enorme toename van de onderhoudskosten het verpleeghuis Julianasteate afgebouwd wordt. De SP Gouda gaat met omwonenden in gesprek over de gevolgen van de sluiting.

Lees verder
29 mei 2014

SP Gouda wil dat gemeente meer spaart voor de zorg

Op 28 mei jl. in de besluitvormende raadsvergadering is een SP amendement bij de jaarrekening 2013 in stemming gebracht.

Lees verder
29 mei 2014

Antwoord van wethouder "waarborgen toegang tot recht bijstandsgerechtigden"

Zoals eerder gemeld heeft raadslid Hans van Dijk heeft een schriftelijk vraag over de Wet Werk en Bijstand. 

Lees verder

Pagina's

U bent hier