h

Nieuws uit 2014

23 maart 2014

SP-stemmers, bedankt!

SP-Gouda is ontzettend trots op het vertrouwen dat 2.237 kiezers in ons en onze partij hebben uitgesproken. Lenny Roelofs en Hans van Dijk gaan voor de SP de Goudse raad in, ondersteund door burgerraadslid Jeroen Carol-Visser. 

Lees verder
18 maart 2014

SP-Gouda start onderzoek naar vliegtuigoverlast

In april trekt SP-Gouda de wijken in voor onderzoek onder bewoners naar vliegtuigoverlast. De toename van klachten hierover komt niet uit de lucht vallen: over heel 2013 steeg het totale aantal meldingen bij de Milieudienst Rijnmond met ruim 40%.

Lees verder
16 maart 2014

Snel afspraken over betaalbaar huren nodig

De SP Gouda wil dat er snel actie wordt ondernomen om de huren betaalbaar te houden. SP-Gouda pleit daarom voor een overeenkomst tussen de gemeente en de Goudse woningcorporaties, met daarin  afspraken om huren betaalbaar te houden en de beschikbaarheid van betaalbare sociale huurwoningen te vergroten. 

Lees verder
15 maart 2014

Overbelasting door te zware zorglasten

De zorg was een van de belangrijkste onderwerpen in de gesprekken die we met de bewoners van Gouda voerden vandaag op de verkiezingsmarkt in het centrum. Veel bewoners vrezen dat de zorg nog verder wordt uitgekleed, nu deze in handen komt van de gemeente.

Lees verder
12 maart 2014

SP welkom in Gouda-Noord

Op dinsdagavond flyerde de SP onder begeleiding van een spetterende lasershow in Gouda-Noord. In de wijk heerst ontevredenheid met het landelijke beleid van de regering, maar ook lokale kwesties hebben zeker de aandacht.

Lees verder
10 maart 2014

Stop prestigeprojecten. Geef Gouda terug aan Gouwenaren en MKB!

Dinsdag 11 maart vanaf 18:00 uur houdt de SP een laser-lichtshow in Gouda-Noord. Op diverse locaties projecteren we onze plannen voor Gouda. Kortgezegd: stoppen met dure megaprojecten en de gemeente weer in dienst stellen van gewone mensen en het MKB!

Lees verder

Pagina's

U bent hier