h

Nieuws uit 2014

2 november 2014

SP Gouda stelt vragen over beschut werken

In Nederland dienen er in totaal op termijn 30.000 beschutte plekken bij te komen. Het Rijk heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld

Lees verder
2 november 2014

SP Gouda vraagt aandacht voor Chloortransporten

SP afdelingen in de regio hebben afgelopen periode aandacht gevraagd voor chloortransporten in de regio. Ook SP Gouda heeft over de chloortransporten per spoor vragen gesteld aan het college van burgermeester en wethouders. 

Lees verder
2 november 2014

SP Gouda onderzoekt te dure huur-woningen in Gouda

In twee jaar tijd zijn de huurprijzen met bijna 10% gemiddeld gestegen. Dit is het gevolg van kabinetsbeleid zoals de verhuurdersheffing en de inkomensafhankelijke huurverhoging. Op 1 juli zullen huurders weer geconfronteerd worden met een huurverhoging.

Lees verder
26 oktober 2014

"Laat de zorgverlener bepalen welke zorg op maat geboden moet worden”

Op 27 oktober 19:45 wordt door SP Gouda het rapport met resultaten van het meldpunt klachten voor de zorg aangeboden aan Wethouder Werger, in de hal van het Huis van de Stad in Gouda. 

Lees verder
16 oktober 2014

Gouda verklaart zich schaliegas-vrij

Op initiatief van de Partij voor de Dieren hebben de SP, Groen Links, Christen Unie, PvdA en Gouda 50+ gezamenlijk een motie ingediend met als doel dat Gouda zich 'schaliegasvrije' gemeente verklaart. Deze is door een grote meerderheid van de raad aangenomen en ook de wethouder kon zich vinden in de motie. Gouda vindt dat duurzame energie de toekomst moet hebben. Schaliegas staat de noodzakelijke omschakeling naar duurzame energie in de weg en de winning brengt grote risico’s mee voor mens en milieu in onze regio.

Lees verder
2 oktober 2014

Fractie SP Gouda doet mee met de Nationale Ouderendag

Ter gelegenheid van de Nationale Ouderendag op 3 oktober worden duizenden wensen van ouderen in vervulling gebracht. De fractie van SP Gouda neemt met veel genoegen deel aan de Nationale Ouderendag.

Lees verder

Pagina's

Blijf op de hoogte

We gebruiken je mail-adres en telefoonnummer om je op de hoogte te houden van acties en belangrijk nieuws van de SP in Gouda e.o. 

(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.
(If you're a human, don't change the following field)
Your first name.

U bent hier